Επιχειρήσεις

Coca Cola: Ζημιές 15,9 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Μέρισμα 0,39 ευρώ

  • Anastasis Giabanis


Συγκρίσιμες καθαρές ζημιές 15,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε το α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η Coca Cola, έναντι ζημιών 19,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, βελτιωμένες κατά 17%. Οι συγκρίσιμες λειτουργικές ζημιές βελτιώθηκαν κατά 9% και διαμορφώθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2012.

Συγκρίσιμες καθαρές ζημιές 15,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η Coca Cola, έναντι ζημιών 19,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, βελτιωμένες κατά 17%.

Οι συγκρίσιμες λειτουργικές ζημιές βελτιώθηκαν κατά 9% και διαμορφώθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2012.

Ο όγκος πωλήσεων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, στις 426,7 εκατ. μονάδες, ενώ χωρίς αξιόλογη μεταβολή ήταν και τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις, που διαμορφώθηκαν στα 1,432 δισ. ευρώ από 1,433 δισ. ευρώ πέρυσι.

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωσή της προς το ΧΑ, η Coca Cola αναφέρει πως το διοικητικό της συμβούλιο προτείνει την διανομή μερίσματος 0,34 ευρώ ανά μετοχή.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 

Α’  τρίμηνο

Α’ τρίμηνο

%

 

2013

2012

Μεταβολή

Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια)

426,7

427,0

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις (εκατ. €)

1.431,9

1.433,4

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο (€)

3,36

3,36

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση (€)

3,38

3,36

1%

Συγκρίσιμο κόστος πωληθέντων

949,2

940,2

1%

Συγκρίσιμες λειτουργικές ζημίες (εκατ. €)

(1,0)

(1,1)

9%

Συγκρίσιμες καθαρές ζημίες (εκατ. €)

(15,9)

(19,1)

17%

Συγκρίσιμες βασικές ζημίες ανά μετοχή (€)

(0,04)

(0,05)

20%

 

 

 

 

Σημείωση: Τα συγκριτικά ποσά για το πρώτο τρίμηνο του 2012 έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζουν τον αντίκτυπο των νέων λογιστικών προτύπων που υιοθετήθηκαν το 2012, όπως περιγράφεται στη σημείωση 1 των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

 

Το σχόλιο της εταιρείας

*Όγκος Πωλήσεων: Το πρώτο τρίμηνο του 2013 διατηρήσαμε το συνολικό όγκο πωλήσεων στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο όγκος πωλήσεων σημείωσε αύξηση 7% στις αναδυόμενες αγορές, αντισταθμίζοντας πλήρως την πτώση σε ποσοστό 3% και 7% που παρατηρήθηκε στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες αγορές μας αντίστοιχα.
*Πωλήσεις: Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις παρέμειναν σταθερά, ενώ τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 1%, σηματοδοτώντας έτσι το έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο ανοδικής πορείας.
*Συγκρίσιμα Λειτουργικά Κέρδη (EBIT): Τα οφέλη από τις πρωτοβουλίες αύξησης των εσόδων και το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος αντιστάθμισαν το υψηλότερο κόστος πρώτων υλών καθώς και τον αρνητικό αντίκτυπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών με αποτέλεσμα το οριακά βελτιωμένo λειτουργικό αποτέλεσμα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι.
*Πρώτο τρίμηνο του 2013: Αυξήσαμε ή διατηρήσαμε τα μερίδια αγοράς σε όγκο στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών στις περισσότερες από τις αγορές μας συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Ρωσίας, της Ρουμανίας, της Ουκρανίας και της Βουλγαρίας.
*Καθαρές ταμειακές ροές: Το πρώτο τρίμηνο καταγράφηκαν ταμειακές εκροές ύψους €40 εκατ. ενώ το ίδιο διάστημα πέρυσι το αντίστοιχο μέγεθος ήταν €32 εκατ.
*Μέρισμα: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Coca-Cola HBC AG αποφάσισε να προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους €0,34 ανά μετοχή.

Ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, δήλωσε: «Το πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφηκε και πάλι ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές. Παράλληλα, στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές συνεχίσαμε να επιδεικνύουμε ανθεκτικότητα παρά τις συνεχιζόμενες δυσμενείς εμπορικές συνθήκες και το ασυνήθιστο ψύχος που επικράτησε στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης το μήνα Μάρτιο. Σε αυτό το περιβάλλον, πετύχαμε αύξηση των πωλήσεων σε όλες τις βασικές κατηγορίες, με την εξαίρεση των εμφιαλωμένων νερών και μιας οριακής πτώσης στις πωλήσεις χυμών. Επίσης, η έμφασή μας στη βελτίωση των εσόδων οδήγησε σε αύξηση για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο των καθαρών εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση. Για το υπόλοιπο του 2013, αναμένουμε τη συνέχιση των δυσμενών οικονομικών και εμπορικών συνθηκών, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες αγορές μας. Αναμένουμε να πραγματοποιήσουμε περαιτέρω πρόοδο στην αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην τήρηση των στρατηγικών μας δεσμεύσεων: την ισχυροποίηση της θέσης μας στην αγορά, τη βελτίωση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και την έμφαση στον έλεγχο του κόστους μέσω της πειθαρχημένης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Η εισαγωγή του Ομίλου μας στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 29 Απριλίου του 2013. Παράλληλα με το Χρηματιστήριο του Λονδίνου οι μετοχές μας εισήχθησαν στα χρηματιστήρια των Αθηνών και της Νέας Υόρκης.Πιστεύουμε ότι η παρουσία μας στην premium κατηγορία θα ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής μας και θα διευκολύνει την πρόσβασή μας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές».

Επιχειρηματικές προοπτικές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Coca Cola, για το υπόλοιπο του έτους, αναμένεται συνέχιση των δύσκολων οικονομικών και εμπορικών συνθηκών στις περισσότερες από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται και ειδικότερα στις αναπτυγμένες αγορές. Η οικονομική αβεβαιότητα σε συνδυασμό με τα μέτρα λιτότητας αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημα και να οδηγούν σε αύξηση της ανεργίας σε όλη την Ευρωζώνη.

Ωστόσο, οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας παραμένουν αναλλοίωτες. Εστιάζει στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση μέσω της στρατηγικής μας προκειμένου να διαθέτει το κατάλληλο σήμα, στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη τιμή, για το κατάλληλο κανάλι διανομής σε κάθε ευκαιρία κατανάλωσης παράλληλα με την ενίσχυση της θέσης μας στην αγορά. Επιπλέον, η προσφορά των προϊόντων σε προσιτές τιμές αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας για να εξακολουθήσουν να είναι προσιτά τα προϊόντα μας στους καταναλωτές μας.

“Προκειμένου να εφαρμόσουμε με επιτυχία τη στρατηγική μας, έχουμε θέσει ξεκάθαρες προτεραιότητες για κάθε κατηγορία προϊόντων. Εστιάζουμε στην αύξηση του μεριδίου αγοράς τόσο σε όγκο όσο και σε αξία στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, του τσαγιού και των ποτών ενέργειας. Στην κατηγορία των χυμών, συνεχίζουμε την επιλεκτική προσέγγιση ανά χώρα, εστιάζοντας στο δίκτυο άμεσης κατανάλωσης και στις πλέον κερδοφόρες συσκευασίες μελλοντικής κατανάλωσης. Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών, στόχος μας είναι η αύξηση της αξίας με ταχύτερο ρυθμό από τον όγκο πωλήσεων, εστιάζοντας στις συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης, καθώς και στις πλέον κερδοφόρες συσκευασίες μελλοντικής κατανάλωσης.

Συνεχίζουμε να αναμένουμε αύξηση, σε ετήσια βάση, των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση το 2013, σε χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με αυτόν που καταγράφηκε το 2012. Επίσης, αναμένουμε αύξηση του κόστους πρώτων υλών ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση εξαιτίας των τιμών της ζάχαρης στην ΕΕ, της ρητίνης και του αλουμινίου.

Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την εκτέλεση των σχεδίων αναδιάρθρωσης για το 2013 διατηρώντας την πεποίθηση ότι θα επιτύχουμε τα αναμενόμενα οφέλη. Αναμένουμε ότι οι πρωτοβουλίες που λάβαμε το 2012 και εκείνες που θα λάβουμε μέσα στο 2013 να αποφέρουν συνολικά οφέλη περίπου €65 εκατ. για το 2013. Αναμένουμε κόστη από τις πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης ύψους περίπου €50 εκατ. για το 2013 και οφέλη €30 εκατ. σε ετησιοποιημένη βάση από το 2014 και εξής.

Με βάση τις τωρινές ισοτιμίες, αναμένουμε αρνητική επίδραση των διακυμάνσεων από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες το 2013, αν και αναμένουμε ότι θα είναι μικρότερη από αυτή που σημειώθηκε το 2012.

Επαναλαμβάνουμε τις προσδοκίες μας ότι ο μεσοσταθμικός φορολογικός συντελεστής σε συγκρίσιμη βάση θα κυμανθεί σε ποσοστό μεταξύ 23-25%, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Στη διάρκεια της τριετίας που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να κυμανθούν στα € 1,3 δισ περίπου. Οι καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες σε μεσοπρόθεσμο διάστημα αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 5,5% και 6,5% των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις, αντανακλώντας τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Η διαχείριση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας γίνεται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι εφαρμόζουμε την κατάλληλη στρατηγική που θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε με βιώσιμο και επικερδή τρόπο, αξιοποιώντας μερικά από τα παγκοσμίως πιο γνωστά και αγαπημένα σήματα με ευρεία γεωγραφική παρουσία που χαρακτηρίζεται από χαμηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση και ευκαιρίες για απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς”, τονίζει η Coca Cola στην ανακοίνωσή της.

 

ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ