Επιχειρήσεις

ΟΤΕ: Το απόλυτο story μείωσης του ρίσκου, λέει η Pantelakis Sec

  • newsroom


Εάν η μετοχή ενσωματώσει πιθανότητες Grexit 20% (από 60% σήμερα), η δίκαιη τιμή ανεβαίνει στα 8,1 ευρώ.

Σαν το απόλυτο story μείωσης του ελληνικού ρίσκου χαρακτηρίζει τον ΟΤΕ η Pantelakis Securities, εκδίδοντας σύσταση overweight για τη μετοχή, με τιμή στόχο στα 8,2 ευρώ (σημειώνεται ότι ο τίτλος έκλεισε την Τετάρτη στα 6,48 ευρώ). Στα σημερινά επίπεδα, η μετοχή ενσωματώνει πιθανότητες εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ 60%, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως υπερβολικές. Με τις πιθανότητες του Grexit στο 20%, η δίκαιη τιμή του ΟΤΕ ανεβαίνει στα 8,1 ευρώ, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή. 

Ο ΟΤΕ είναι μία από τις λίγες ελληνικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά στις ξένες αγορές κεφαλαίου, μέσω ομολόγων βρετανικού δικαίου, και επομένως, αναμένεται να ωφεληθεί περισσότερο από τη μείωση του μακροοικονομικού και νομισματικού ρίσκου στην Ελλάδα, εξηγούν οι αναλυτές της Pantelakis.

Επιπλέον, σημειώνουν, ο οργανισμός λαμβάνει επιτυχημένα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σε σχέση με την αναχρηματοδότησή του, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό case της μείωσης του ρίσκου.

Ο ΟΤΕ έχει καλύψει τις χρηματοδοτικές του ανάγκες για το 2013, ενώ οι αποπληρωμές χρεών του 2014 αναμένεται να καλυφθούν από τις προγραμματισμένες ρευστοποιήσεις μονάδων (HellasSat και Globul), από τις οποίες η Pantelakis εκτιμά ότι θα αντληθούν 800 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, ο ΟΤΕ αναμένεται να βρεθεί στα τέλη του 2014 με χρέη κάτω του 1 δισ. ευρώ και τις μελλοντικές ανάγκες του καλυμμένες από τις οργανικές ταμειακές ροές και τα μετρητά.

Την ίδια στιγμή, ο οργανισμός εξακολουθεί να επιτυγχάνει επιθετική μείωση του κόστους, ενώ σύμφωνα με τους αναλυτές, υπάρχουν και περιθώρια για περαιτέρω κινήσεις αναδιάρθρωσης.

Έτσι, παρότι το βραχυπρόθεσμο momentum των κερδών του ΟΤΕ αναμένεται να παραμείνει αδύναμο, η Pantelakis παρηγορείται από τη βελτιωμένη ανταγωνιστική θέση του στην εγχώρια σταθερή τηλεφωνία και την πιο λογική αγορά της κινητής.