Πρόεδρος του δ.σ. της Σιδενόρ ορίστηκε ο Νικόλαος Στασινόπουλος. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, εκλέχθηκε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος ο κ. Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος  σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος κ. Βασιλείου Παπαντωνίου. Με την ίδια ως άνω απόφαση ο κ. Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος  ορίστηκε Πρόεδρος και ο κ. Γεώργιος Καλφαρέντζος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ως εκ τούτου η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, εκτελεστικό μέλος

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΥ, εκτελεστικό μέλος

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΙΤΖΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ, μη εκτελεστικό μέλος

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, μη εκτελεστικό μέλος

8. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

9. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος