Επιχειρήσεις

S&B: Το 61,26% ελέγχουν οι οικογένεια Κυριακόπουλου – Delphi

  • admin


Ποσοστό 61,26% των μετοχών της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά κατέχουν η οικογένεια Κυριακόπουλου και η Delphi Luxembourg Holding, που ενεργούν συντονισμένα στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που έχουν υποβάλει από τις 30/1/2013.

Ποσοστό 61,26% των μετοχών της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά κατέχουν η οικογένεια Κυριακόπουλου και η Delphi Luxembourg Holding, που ενεργούν συντονισμένα στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που έχουν υποβάλει από τις 30/1/2013.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την από 30/1/2013 συμφωνία, αφενός οι μέτοχοι της εκδότριας, Αικατερίνη Π. Κυριακοπούλου, Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος, Φλώρα Μαρία Π. Κυριακοπούλου, Πάρης Κυριακόπουλος, Αικατερίνη Ο. Κυριακοπούλου, Αλεξία Κυριακοπούλου, Blue Crest Holding S.A., Blue Water Holding S.A., High Gate Holding S.A., Ορυμήλ Α.Ε. και Αυγή Ακίνητα Α.Ε. και αφετέρου η εταιρία Delphi Luxembourg Holdings S.À R.L., η οποία ανήκει εμμέσως εξολοκλήρου σε επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ελέγχονται από τη Rhône Capital IV L.P, ενεργούν συντονισμένα υπό την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου 3461/2006 περί δημοσίων προτάσεων και για τους σκοπούς υποβολής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υποβλήθηκε από τα συντονισμένα πρόσωπα στις 30.1.2013.

Κατόπιν του ανωτέρω συντονισμού το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας που κατ’ άρθρα 2 παρ. (ε) και 7 του ν. 3461/2006 κατέχουν τα συντονισμένα πρόσωπα ανέρχεται σε 31.362.362 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 61,26% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας. Ειδικότερα, διευκρινίζεται στις σχετικές γνωστοποιήσεις ότι:

Απόρρητο Απόρρητο