Επιχειρήσεις

Με 10% στην Jumbo η Franklin Templeton Institutional

  • newsroom


Στο 10% έχει ανέλθει το ποσοστό της Franklin Templeton Institutional στην Jumbo, από τις 31 Ιανουαρίου 2013. 

Στο 10% έχει ανέλθει το ποσοστό της Franklin Templeton Institutional στην Jumbo, από τις 31 Ιανουαρίου 2013, όπως ενημέρωσε η εταιρεία το ΧΑ.

Ειδικότερα,  ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Jumbo που κατείχε έμμεσα η  Franklin Templeton Institutional στις 31 Ιανουαρίου 2013 ήταν 12.994.423 ή ποσοστό 10,0% ενώ ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 12.776.521 ή ποσοστό 9,83%.

Σημειώνεται ότι η Franklin Templeton Institutional ενεργεί με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων και έχει την εξουσία να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για τα κεφάλαια και τους λογαριασμούς υπό την διαχείριση της κατά διακριτική ευκαιρία.

Απόρρητο Απόρρητο