Η εταιρία ADAPTIT ολοκλήρωσε και παρέδωσε με επιτυχία στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) το έργο «Εφαρμογή Συστήματος Καταχώρησης Αλιευτικών Επιθεωρήσεων για Εγκατάσταση σε Η/Υ, Smartphones και Tablets και προμήθεια 480 Tablets», το οποίο της είχε ανατεθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει:

1) Την Υλοποίηση του Συστήματος Καταχώρησης Αλιευτικών Επιθεωρήσεων το οποίο βασίζεται σε ηλεκτρονική εφαρμογή δύο εκδόσεων (web based και mobile) που συνοδεύεται από μια κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων και παρέχει στους χρήστες της τις εξής δυνατότητες:

-Την ηλεκτρονική καταγραφή των εκθέσεων αλιευτικών επιθεωρήσεων και των εκθέσεων επιτήρησης αλιευτικών σκαφών, πρόσθετες πληροφορίες και τυχόν σχετικό φωτογραφικό ή/και άλλο οπτικοακουστικό υλικό.

-Την εισαγωγή όλων των συνταχθεισών εκθέσεων επιθεώρησης και επιτήρησης που έχουν διενεργηθεί εκτός Συστήματος Καταχώρησης Αλιευτικών Επιθεωρήσεων είτε αυτές έχουν καταγραφεί με ηλεκτρονικά μέσα ή όχι στην κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

2) Τη Διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης ανοίγματος ματιών διχτύων που διαθέτει ο Φορέας

3) Τη Διασύνδεση με την ηλεκτρονική εφαρμογή του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ)