Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG, πάροχος B2B υπηρεσιών ασφαλούς ψηφιακής τεχνολογίας, έξυπνων καρτών, λύσεων προσωποποίησης και πληρωμών, καθώς και λύσεων υψηλής ασφάλειας διαχείρισης δεδομένων και ψηφιοποίησης, συνεχίζει να πετυχαίνει ισχυρές επιδόσεις, σημειώνοντας σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών, ισχυρή κερδοφορία, με μεγάλη αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA και αύξηση στα καθαρά κέρδη.

Η εταιρεία ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023, εξαιρουμένης της επίδρασης του έργου των εκλογών της Κένυας κατά το 2022 ως έκτακτο και μη επαναλαμβανόμενο και δεν υπολογίζεται στα μεγέθη, σύμφωνα με τα οποία παρουσιάζει:

Σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών κατά 26,6% στα 261.5 εκατ., η οποία αποδίδεται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις του τομέα προϊόντων και λύσεων πληρωμών (κυρίως στην Τουρκία), καθώς και των εκτυπώσεων και ταχυδρομικών υπηρεσιών (κυρίως από την Ρουμανία μετά την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου στην εταιρεία Pink Post).

Αύξηση μικτού κέρδους ΙΙ (δηλαδή μικτού κέρδους προ της αφαίρεσης των γενικών λειτουργικών εξόδων) κατά 29,8% στα 63.2 εκατ. και ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους ΙΙ κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα.

Μεγάλη αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 36.9% στο επίπεδο των 36,5 εκατ.

Εκτίναξη των κερδών μετά φόρων κατά 133.3% σε 14,6 εκατ.

Η ισχυρή κερδοφορία οδήγησε στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων κατά 22 εκ. περίπου στα 104,5 εκατ.

Αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά περίπου 20 εκατ., λόγω της ισόποσης αύξησης των αποθεμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασταθής προσφορά smart chips.

Συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων ως % επί του κύκλου εργασιών στα ίδια επίπεδα με το εννεάμηνο 2022.

Διατήρηση συνόλου υποχρεώσεων (μακρο-βραχυ) στα ίδια περίπου επίπεδα με το εννεάμηνο 2022, παρά την σημαντική ενίσχυση της δραστηριότητας.

Αύξηση του καθαρού χρέους κατά 20 εκατ. περίπου σε 96.7 εκατ. λόγω της αύξησης του καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Παρόλα αυτά ο δείκτης Καθαρό Χρέος / Ίδια Κεφάλαια παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα κάτω της μονάδας (0.93x).

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (stock split) και διπλασιασμό του αριθμού των μετοχών, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας και της εμπορευσιμότητας των μετοχών της εταιρείας.

Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG, ανέφερε σχετικά: «Η επίδοση που πετύχαμε το εννεάμηνο του 2023 επιβεβαίωσε τη συνεπή υλοποίηση των στόχων μας, σε ένα περιβάλλον ισχυρής ζήτησης αλλά και έντονου ανταγωνισμού. Παρουσιάζουμε ισχυρές επιδόσεις, σημειώνοντας αύξηση στα έσοδα του Ομίλου κατά 26,6%, στο προσαρμοσμένο EBITDA κατά 36,9% και στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους κατά 133,3%. Αποτελέσματα τα οποία προέρχονται κυρίως από τις ισχυρές αποδόσεις του τομέα προϊόντων και λύσεων πληρωμών, καθώς και από σύνθετα έργα security printing και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, ενισχύουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά μας. Βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του Ομίλου, με την οποία συγκεντρώνεται ο δανεισμός στη μητρική εταιρεία, θεραπεύοντας έτσι δομικές δυσλειτουργίες, και ταυτόχρονα ενισχύοντας σημαντικά τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Με συνέπεια στη στρατηγική μας και ευελιξία στις αποφάσεις μας, στη διάρκεια του Αυγούστου προχωρήσαμε σε κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που είχαν ως αποτέλεσμα το διπλασιασμό του αριθμού των μετοχών, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει την ρευστότητα των μετοχών μας, ενώ ταυτόχρονα ένα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση των μετόχων».

Η εταιρεία αξιολογεί συνεχώς τις συνθήκες της αγοράς και παραμένει επικεντρωμένη στη στρατηγική της να εξελιχθεί σε έναν διεθνή ηγέτη στους τομείς των λύσεων πληρωμών, της ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων και των ψηφιακών τεχνολογιών, ενώ εκτιμά ότι είναι σε θέση να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης, συνεχίζοντας να διερευνά επιλεκτικές εξαγορές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο λύσεων που προσφέρει, καθώς και την πρόσβασή της στις αγορές.