Την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024, στις 10:00 π.μ. (ώρα Βιέννης), στις εγκαταστάσεις «Säulenhalle» του Χρηματιστηρίου της Βιέννης, θα πραγματοποιηθεί η 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Austriacard, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ημερήσια διάταξη

1. Παρουσίαση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση διαχείρισης, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, την ενοποιημένη έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, την ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική έκθεση, την πρόταση για απόφαση περί διάθεσης κερδών και την έκθεση του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2023.

2. Απόφαση ως προς τη διάθεση των κερδών.

3. Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του συμβουλίου διοίκησης για το οικονομικό έτος 2023.

4. Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2023.

5. Διορισμός ελεγκτή και ελεγκτή του ομίλου για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2024, και (εφόσον απαιτείται) του ελεγκτή της έκθεσης βιωσιμότητας για το οικονομικό έτος 2024.

6. Απόφαση ως προς την έκθεση αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο.

7. Απόφαση ως προς την πολιτική αποδοχών για το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο.

8. Τροποποίηση του καταστατικού στο άρθρο 6.3.

Διαβάστε ακόμη

Ανθεκτικό το Χρηματιστήριο Αθηνών στις μετεκλογικές πιέσεις – Τέταρτη διαδοχική άνοδος

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενισχύεται η κουλτούρα της εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πτώση στις αποδόσεις και στο ευρώ μετά τις ευρωεκλογές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ