Την ανοδική πορεία της ΑΒΑΞ και την ηγετική της θέση στον χώρο των κατασκευών, επισφραγίζει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ομίλου για το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση μεγεθών, μείωση δανεισμού και ρεκόρ ανεκτέλεστου έργων.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η κατασκευαστική εταιρεία:

  • Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 12,6%
  • καθαρά κέρδη 10 εκ. ευρώ, κυρίως από την κατασκευαστική δραστηριότητα
  • με παράλληλη εντυπωσιακή μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 17,2% από το 2022 και 59,8% από το 2020
  • και ιστορικό ρεκόρ 3,3 δισ. ευρώ στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων (στο 54% τα Ιδιωτικά έργα και ΣΔΙΤ)

είναι τα κύρια σημεία που συνθέτουν την ισχυρή εικόνα του Ομίλου ΑΒΑΞ το 2023 και αναμένεται να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα αυξημένα οικονομικά μεγέθη, ήδη από το 2024 και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί στο 44% των καθαρών κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2023.

Ανοδική πορεία με ισχυρές βάσεις

Το 2023 προκύπτει αύξηση 12,6% στον Κύκλο Εργασιών, ο οποίος κινήθηκε στα 453,5εκατ ευρώ, έναντι 402,7 εκατ το 2022. Συνεχίστηκε παράλληλα, για μία ακόμη χρονιά, η εντυπωσιακή μείωση του Καθαρού Δανεισμού της εταιρίας κατά 37,9 εκατ ευρώ το 2023 (-17,2% από το 2022, και -59,8% από το 2020), ενώ σημειώνεται ιστορικό υψηλό στο Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Έργων στα €3,3 δις. Μάλιστα, παρότι η ΑΒΑΞ «τρέχει» το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, τη Γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, η εταιρία δεν στηρίζεται στα έργα του δημοσίου, αλλά αντιθέτως στο χαρτοφυλάκιο των ανεκτέλεστων έργων τα ιδιωτικά έργα και ΣΔΙΤ αντιπροσωπεύουν το 54% του συνόλου.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η γεωγραφική κατανομή του ανεκτέλεστου υπολοίπου του Ομίλου, με τα έργα εξωτερικού να αντιπροσωπεύουν το 22% του συνόλου.

Τα κέρδη μετά Φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ ευρώ, έναντι €12,9 εκατ το 2022, έτος στο οποίο είχε συμπεριληφθεί έκτακτο κέρδους €9,4 εκατ ευρώ από πώληση συμμετοχής.

Νέα εμβληματικά έργα στο χαρτοφυλάκιο

Το 2023 ήταν μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά ως προς την ανάληψη νέων έργων από τον Όμιλο, δεδομένου ότι στη διάρκειά του υπεγράφησαν αρχικές και συμπληρωματικές συμβάσεις δημόσιων και ιδιωτικών έργων, υπεργολαβιών και υπηρεσιών συνολικής αξίας 1,44 δισ. ευρώ, σε συνέχεια της υπογραφής συμβάσεων συνολικού ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ το 2022.

Η αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ και μαρίνων του Ομίλου παραμένει υψηλή, προσφέροντας υψηλά προβλεπόμενα μερίσματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ ο Όμιλος συμμετέχει επιλεκτικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες για νέες συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ στη χώρα μας.

Συνέπεια στη στρατηγική στόχευση στον χώρο των κατασκευών

Μετά την πώληση ενός χαρτοφυλακίου 112MW έργων ΑΠΕ και της συμμετοχής στην παραχώρηση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου το 2022, ο Όμιλος συνέχισε και το 2023 να απο-επενδύει από ώριμες μη-στρατηγικές συμμετοχές, προκειμένου εστιάσει στον χώρο των κατασκευών, παραχωρήσεων και real estate που επιδεικνύουν θετικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Η απόδοση του κλάδου κατασκευών βελτιώθηκε, με διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους. Συγκεκριμένα, το περιθώριο EBITDA των κατασκευών αυξήθηκε σε 6,2% το 2023 από 4,7% το 2022, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί καθώς επιταχύνεται ο ρυθμός υλοποίησης των νέων έργων.

Επισημαίνεται ότι η συνολική μείωση του καθαρού δανεισμού από το τέλος του 2020 αγγίζει το 60%, με αποτέλεσμα παρά την άνοδο των επιτοκίων δανεισμού το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου να συγκρατηθεί σε €20,8 εκατομμύρια το 2023 έναντι €20,7 εκατομμυρίων το 2022.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΒΑΞ, Χρήστος Ιωάννου, δήλωσε:

«Ο Όμιλος ΑΒΑΞ συνεχίζει να ανεβάζει ταχύτητα και να προχωράει με σταθερά βήματα εμπρός. Το 2023 είδαμε τα εμβληματικά έργα που ήδη έχουμε αναλάβει να αρχίζουν να αποτυπώνονται στις οικονομικές μας επιδόσεις και τα τακτικά κέρδη μας να προέρχονται από τον πυρήνα της κατασκευαστικής μας δραστηριότητας. Με το ανεκτέλεστο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, στα 3,3 δισ. ευρώ, με νέα έργα που αναλάβαμε το 2024, καθώς και την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία του Ομίλου μας στα σύνθετα κατασκευαστικά έργα, θέτουμε τις βάσεις για να επιταχύνουμε τον βηματισμό μας το 2024 αλλά και τα επόμενα χρόνια».

Διαβάστε ακόμη:

Χαμηλές οι εισροές νέων «κόκκινων» δανείων – Τα όπλα των τραπεζών και τα σχέδια έως το 2026

Γιατί η Epsilon Net έγινε πολύφερνη νύφη – Τι φέρνει η συμμαχία Ι. Μίχου, ΕΤΕ, General Atlantic

«Πράσινο» στα επενδυτικά σχέδια για τις μαρίνες σε Ελληνικό, Λαύριο και Ρόδο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜA