Επιχειρήσεις

BNP Paribas: Εξαγοράζει το 22,5% της Allfunds

  • newsroom


Η εξαγορά γίνεται στο πλαίσιο της συμφωνίας να δημιουργήσει μια νέα επενδυτική πλατφόρμα με την Allfunds

Η γαλλική τράπεζα BNP Paribas εξαγοράζει ποσοστό 22,5% στην εταιρεία διαχείρισης πλούτου Allfunds, στο πλαίσιο της συμφωνίας να δημιουργήσει μια νέα επενδυτική πλατφόρμα με την Allfunds.

Η συμφωνία, οι οικονομικοί όροι της οποίας δεν έχουν ανακοινωθεί, προβλέπει επίσης την BNP Paribs να αναθέτει στην Allfunds τη διαχείριση των συμβάσεων διανομής των επενδυτικών κεφαλαίων τρίτων για αρκετές οντότητες του ομίλου BNP Paribas.