Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συμπεριλαμβάνονται στις επιδοτήσεις έως 70% από τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, ενώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) οι επενδυτές μπορούν να λάβουν δάνειο με επιτόκιο αναφοράς από 0,35%.

Πώς μπορεί να επωφεληθεί ο ξενοδοχειακός κλάδος από το κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο

Αναπτυξιακός Νόμος

Οι επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες με επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους έως 5.000.000€ μπορούν να επιδοτηθούν με ανώτατο ποσοστό 70% από το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί πολύ σύντομα.

Οι επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού νόμου μπορούν να ενισχύσουν με υψηλά ποσοστά επενδύσεις σε τουριστικές δραστηριότητες όπως:

 • Ίδρυση / επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4 αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων τουλάχιστον 3 αστέρων.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.
 • Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels).
 • Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, θεματικά πάρκα, κέντρα θαλασσοθεραπείας & κέντρα αναζωογόνησης (spa, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού.

Με βάση το Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και το μέγεθος της επιχείρησης, τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας για την περίοδο 2022-2027, είναι:

 • έως 70% για τις μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • έως 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, επιδοτούνται δαπάνες που αφορούν την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Επίσης επιδοτείται η αγορά κτιρίων, η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Τα δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο μέσω από το ΤΑΑ στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών τουριστικών επενδύσεων με ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς από 0,35% και καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Ο επενδυτής μπορεί να υποβάλλει αίτηση και να λάβει δάνειο με ευνοϊκούς όρους για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, καθώς και σε συγκροτήματα τουριστικών κατοικιών.

Τα δάνεια που παρέχονται από το ΤΑΑ, έχουν πολύ χαμηλό και σταθερό επιτόκιο για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης αύξησης του κόστους τραπεζικού δανεισμού.

Τα δάνεια μέσω ΤΑΑ χρηματοδοτούν δαπάνες για την αγορά οικοπέδου και δαπάνες κατασκευής κτηρίου για ξενοδοχείο, τουριστικές κατοικίες και βιοκλιματικές τουριστικές κατοικίες.

Σημαντικό είναι ότι καλύπτονται δαπάνες που ανήκουν στην πράσινη μετάβαση, όπως:

 • η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών
 • η κατασκευή μηχανολογικής εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού μονάδας
 • η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών αυτοκινήτων

Χρηματοδοτούνται δαπάνες ψηφιακού μετασχηματισμού όπως:

 • η αγορά εφαρμογής διαχείρισης ξενοδοχειακής μονάδας
 • η αγορά εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • η αγορά λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και τηλεπικοινωνιών
 • η αγορά λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών κρατήσεων

Επίσης μπορεί να χρηματοδοτηθούν οι δαπάνες μάρκετινγκ, η μισθοδοσία προσωπικού και τα λειτουργικά έξοδα και δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού για την πρώτη τριετία.

Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει στην επιλογή του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου και στην εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο ή/και στο ΤΑΑ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ  ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

*Η κυρία Φωτεινή Μακραδήμα είναι διευθύντρια επενδυτικών προγραμμάτων της VK PREMIUM.