Στο 0,15% από 5,15% προηγουμένως, διαμορφώνεται πλέον το ποσοστό της Goldman Sachs στη ΔΕΗ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τελευταίας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (“ΔΕΗ”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και τη σχετική γνωστοποίηση με χρήση της εξαίρεσης περί χαρτοφυλακίου συναλλαγών (trading book exemption) που έλαβε από την εταιρεία Goldman Sachs Group, Inc., η θέση προς γνωστοποίηση της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε. στις 15.05.2024, αποτελούταν από τις ακόλουθες έμμεσες συμμετοχές, μέσω ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων (controlled entities):

α) 560.044 δικαιώματα ψήφου (ή 0,15%) που ενσωματώνονται σε μετοχές σύμφωνα με το αρ.10 του ν. 3556/2007, από 11.531.291 (ή 3,02%) στις 08.04.2024

β) 0 δικαιώματα ψήφου (ή 0%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.α) του ν. 3556/2007, από 8.137.816 (ή 2,13%) στις 08.04.2024 και

γ) 0 δικαιώματα ψήφου (ή 0%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Swaps) με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.β) του ν. 3556/2007, από 3.561 (ή 0,001%) στις 08.04.2024.

Ως εκ τούτου, η συνολική θέση προς γνωστοποίηση της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε., ήτοι, το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) και των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση (Swaps), διαμορφώθηκε στις 15.05.2024 σε 560.044 (ή 0,15%) από 19.672.668 (ή 5,15%) στις 08.04.2024.

Διαβάστε ακόμη

Απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά κρατήθηκε η επαφή με τις 1.500 μονάδες

Έξι προτάσεις για τις λειτουργικές προδιαγραφές των Airbnb εν όψει των ρυθμίσεων του υπ. Τουρισμού

Γουόλερ (Fed): «Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό πριν τη μείωση επιτοκίων»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ