Βήμα βήμα προχωρά η DIMAND με το νέο δικαστικό Μέγαρο του Πειραιά για το οποίο «τρέχει» τώρα και έως τις 21 Μαρτίου η δημόσια διαβούλευση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Πρόκειται για το έργο που θα υλοποιηθεί, μέσω της HUB 204 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων προϋπολογισμού περί τα 80 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) και κατακυρώθηκε στην DIMAND.

Όπως επισημαίνεται στο φάκελο της ΜΠΕ, το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως στο δήμο Πειραιά «και συγκεκριμένα εντός της ζώνης ανάπλασης στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου, περιοχή η οποία είναι ιδανική για την εγκατάσταση της Μητροπολιτικής χρήσης των Δικαστηρίων, με στόχο να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης του συνόλου του δήμου».

Τι περιλαμβάνει το project

Το οικόπεδο ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, ιδιοκτησίας της εταιρείας HUB 204 M.A.E., συνολικής επιφανείας 17.138 τ.μ. περιγράφεται από τις οδούς Χαϊδαρίου, Μεθώνης, Φωκίωνος και Παπαστράτου, με ένα τμήμα του να αφορά το άλλοτε συγκρότημα εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ. Επιπλέον, εντός του οικοπέδου του έργου, στη συμβολή των οδών Χαϊδαρίου και Παπαστράτου, βρίσκεται διώροφο κτίριο πρώην γραφείων κλωστοϋφαντουργίας, ιδιοκτησίας Δημ. Δασκαλάκη, επιφάνειας 375 τ.μ. με υπόγειο 64 τ.μ. που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ορίζεται εντός ζώνης προστασίας από την αρμόδια αρχή. Η συνολική προβλεπόμενη δόμηση για το νέο κτίριο και το διατηρητέο, ανέρχεται σε 24.643 τ.μ., ενώ οι επιφάνειες που δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης (υπόγειοι χώροι, κλιμακοστάσια, ημιυπαίθριοι, εξώστες, κ.λπ.) ανέρχονται σε 13.202 τ.μ.. Τελικά, η συνολική δομημένη επιφάνεια του Δικαστικού Μεγάρου, συμπεριλαμβανομένου και του διατηρητέου κτιρίου, ανέρχεται σε 37.845 τ.μ., με έναν προβλεπόμενο αριθμό 365 θέσεων στάθμευσης.

Τα νέα δικαστήρια

Με βάση το κτιριολογικό πρόγραμμα, οι χώροι χωρίζονται σε δύο μεγάλες ενότητες, (α) τις αίθουσες ακροατηρίων, δικαστών και αναμονής μαρτύρων και (β) τους γραφειακούς χώρους. Το πολυώροφο κτίριο θα αναπτυχθεί σε διάταξη «Π» με βαθμιαία κλιμάκωση των ορόφων, τριγύρω από το διατηρητέο κτίριο. Ο σχηματισμός του συγκροτήματος δημιουργεί έναν εσωτερικό ακάλυπτο χώρο που ενοποιεί τις επί μέρους χρήσεις, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει και το αίσθημα της ασφάλειας.

Συνολικά εντός του μεγάρου χωροθετούνται 27 χώροι ακροατηρίων και ολομέλειας με τους αντίστοιχους χώρους αναμονής τους, 24 αίθουσες συσκέψεων δικαστών, 8 χώροι αναμονής μαρτύρων, 2 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, 2 βιβλιοθήκες, 319 γραφεία, γραφεία συνάντησης δικαστών και κατηγορουμένων, χώροι κλιμακίων μεταγωγών και βοηθητικοί χώροι αποθηκών, αρχείων, computer room, κυλικείων, μικρών κουζινών εξυπηρέτησης εργαζομένων, χώροι υγιεινής, με πρόβλεψη για ΑΜΕΑ ανά επίπεδο και ανά τμήμα κτιρίου. Όσον αφορά στο διατηρητέο κτίριο, αυτό θα ανακαινισθεί στην κατάσταση και τη μορφή που είχε, χωρίς καμία αλλαγή, προσθήκη ή μεταβολή στη μορφή και το χαρακτήρα του, για την τοποθέτηση γραφείων δικηγόρων, ώστε να έχουν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, ασφάλεια, αλλά και αισθητική. Παράλληλα, θα αναπλασθεί ο σημερινός υποβαθμισμένος περιβάλλοντας χώρος του διατηρητέου μνημείου, προκειμένου αυτό να αναβαθμιστεί και να αναδειχθεί.

Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την διατήρηση και αποκατάσταση του παλαιού τοίχους του εργοστασίου σε όλο το μήκος των 84,8 μέτρων από την οικοδομική γραμμή, «καθώς αυτό αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα της όψης του παλαιού εργοστασίου και ίχνος της ιστορικής συνέχειας της περιοχής». Το διατηρητέο μνημείο σε συνδυασμό με τον τοίχο αποτελούν σημείο αναφοράς και διαχρονικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, τα οποία πλέον καθίστανται ορατά στον εξωτερικό χώρο δεδομένου ότι κατεδαφίζονται οι περιμετρικοί τοίχοι και επιτρέπεται

Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιριακού συγκροτήματος, συνολικής έκτασης περίπου 6.295 τ.μ., δημιουργούνται, μεταξύ άλλων, περιοχές πρασίνου επιφάνειας 3.300 τ.μ. στο ισόγειο επίπεδο και επιπλέον 200 τ.μ. σε δώμα, για τη διασφάλιση του μικροκλίματος του συγκροτήματος, περιοχές ειδικά διαμορφωμένες με καθιστικά για στάση των χρηστών, που αποτελούν προέκταση των χώρων αναμονής του κτιρίου, περιοχές με υπαίθριες θέσεις στάθμευσης προς την οδό Παπαστράτου, με είσοδο και έξοδο από την οδό Φωκίωνος, χωρητικότητας 62 θέσεων κ.α.. Ο σχεδιασμός και η πρόβλεψη κατασκευής του κτιριακού συγκροτήματος είναι τέτοια ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί η δημιουργία και η λειτουργία αυτού με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, ενεργειακής κλάσης Α+ κατ’ ελάχιστο. Ειδικότερα, έχει σχεδιασθεί ώστε να έχει ενεργειακή κατανάλωση τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από τα κατώτατα όρια που έχουν οριστεί για την κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (NZEB). Επιπλέον, ακολουθώντας τη μεθοδολογία πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) του US Green Building Council, η οποία συνδέεται με τις παραμέτρους της ενέργειας, των υλικών, των υδάτινων πόρων, των στερεών αποβλήτων, της οπτικής άνεσης, της υγείας, της κινητικότητας κ.λπ., ο σχεδιασμός του Έργου στοχεύει σε πιστοποίηση LEED σε επίπεδο Gold, ώστε να ανταποκριθεί σε περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους βιωσιμότητας.

Όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ, το νέο κτιριακό συγκρότημα του Δικαστικού Μεγάρου αποτελεί ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, που ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες και έξυπνες, «πράσινες» λύσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης πόρων και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Η περιοχή του έργου αποτελούσε μέρος της ευρύτερης περιοχής του Βιομηχανικού Συγκροτήματος Παπαστράτου που ανήκει ταυτόχρονα στην περιοχή της πολεοδομικής επέμβασης Αγίου Διονυσίου όπου επιχειρείται η επανάχρηση των παλαιών βιομηχανικών χώρων και κτιρίων με νέες εξωτερικές και εσωτερικές διαρρυθμίσεις για την δημιουργία ενός νέου κέντρου στην πόλη του Πειραιά.

Όπως αναφέρεται από τους μελετητές «το νέο συγκρότημα κτιρίων που θα κατασκευαστεί από την HUB 204 για να στεγάσει τις Δικαστικές Υπηρεσίες του Πειραιά θα είναι ένα “πράσινο” κτίριο και με αυτόν τον τρόπο θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός πλαισίου αειφόρου ανάπτυξης στον χώρο των κατασκευών και του real estate. Μεταξύ άλλων, με τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου αναβαθμίζονται συνολικά οι υποδομές και η αξία της περιοχής που το φιλοξενεί, ενισχύεται η επιχειρηματικότητα με τη συνολική απασχόληση στο σύνολο του συγκροτήματος να ανέρχεται σε περίπου 1.200 εργαζόμενους με ταυτόχρονη δημιουργία νέων έμμεσων θέσεων εργασίας, ενώ επιτυγχάνεται η συγκέντρωση των δικαστικών υπηρεσιών που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτες σε διαφορετικά κτίρια στην πόλη του Πειραιά (Εισαγγελία, Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο κ.α.).

Διαβάστε ακόμη

Tιμολόγια ρεύματος: «Μύλος» με την υπουργική απόφαση για τα σταθερά μικρής διάρκειας

Το Μ.Μ και το εκρηκτικό κοκτέιλ «αγρότες-χούλιγκανς-φοιτητές», οι νέες περιπέτειες του Καμμένου, η United πουλάει τις ελληνικές συμμετοχές της και η αγωνία για τα ναυπηγεία

Αναζητώντας ταλέντα: Οι περιοχές της Ελλάδας που «στεγνώνουν» από εργαζόμενους (χάρτης)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ