Η Ελλάκτωρ γνωστοποίησε την αλλαγή στη σύνθεση του ΔΣ, και πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση «η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την 28η Ιουλίου 2022, εξέλεξε τον κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου ως νέο πρόσθετο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Σημειώνεται ότι η θητεία του νέου μέλους θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εκλογής, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, προέβη σε καθορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ τα οποία είναι η κα Αθηνά Χατζηπέτρου, η κα Ιωάννα Δρέττα, η κα Ευγενία Λειβαδάρου και ο κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου, στα πρόσωπα των οποίων πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία δηλ. στο αρ. 9, παρ. 1 και 2 του ν. 4706/20 όπως ισχύει και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας προυποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 28ης Ιουλίου 2022, επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος , Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος και

11. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Διαβάστε ακόμη:

Τι σχεδιάζουν οι Σαουδάραβες για το υδρογόνο – Η εμπλοκή της Ελλάδας (pics + vid) (gif)

Ο άσχετος της ψηφιακής παρέας, ο λύκος Σωκράτης, το σφυρί του Λούβαρη και δυο νέα deals 

O θρυλικός επενδυτής στη Silicon Valley που τα έβαλε με τη Wall Street και κέρδισε