Επιχειρήσεις

Ελλάκτωρ: Ο Ιωάννης Κατσούδας εκπρόσωπος των κκ Μπάκου, Καϋμενάκη, Καλλιτσάντση στη ΓΣ

  • newsroom


O κ. Κατσούδας θα εκπροσωπήσει στη Γ.Σ. ποσοστό 25,5824% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με ανάλογα δικαιώματα ψήφου

Την εκπροσώπησή τους από τον πληρεξούσιο κ. Ιωάννη Κατσούδα, κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ ανακοίνωσαν η INVESCO FINANCE SA (η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, που δρουν συντονισμένα) και η PEMANOARO LIMITED (η οποία και ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07.06.2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ).

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 25.01.2021 και 26.01.2021 από μετόχους της, σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων ψήφου, βάσει των διατάξεων του ν. 3556/2007 (άρθρα 9 και 10 (η)) και ενόψει της διεξαγωγής την 27.01.2021 (μετ’ αναβολή 07.01.2021) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και συγκεκριμένα:

1. Η μέτοχος INVESCO FINANCE SA (η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, που δρουν συντονισμένα), στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, θα εκπροσωπηθεί, σύμφωνα με το από 22.01.2021 πληρεξούσιό της, για το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και τα οποία είναι 10.714.000, δηλαδή ποσοστό 5,0002% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, από τον κ. Ιωάννη Κατσούδα, ο οποίος θα ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η μέτοχος PEMANOARO LIMITED (η οποία και ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07.06.2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ), της οποίας τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ασκούνται (συμφωνία της από 13.01.2021, η οποία βρίσκεται σε ισχύ) βάσει οδηγιών της AKRON TRADE AND TRANPORT S.A. (η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, που δρουν συντονισμένα), στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, θα εκπροσωπηθεί, σύμφωνα με το από 22.01.2021 πληρεξούσιό της, για το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και τα οποία είναι 44.101.876, δηλαδή ποσοστό 20,5822% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, από τον κ. Ιωάννη Κατσούδα, ο οποίος θα ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι η από 13.01.2021 συμφωνία μεταξύ της AKRON TRADE AND TRANPORT S.A. και της PEMANOARO LIMITED είναι σε ισχύ. Κατόπιν των ανωτέρω, το φυσικό πρόσωπο κ. Ιωάννης Κατσούδας, προκειμένου να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σύμφωνα με τα σχετικά πληρεξούσια, συγκεντρώνει 54.815.876 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 25,5824% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η ανωτέρω εξουσιοδότηση παύει να ισχύει την 27.01.2021 μετά το πέρας της Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τυχόν επαναληπτικής ή και μετ’ αναβολή αυτής».

Διαβάστε ακόμη:

Το «σχέδιo – ανάσα» για την οικονομία που θα παρουσιαστεί στους θεσμούς

ΑΑΔΕ: Ανοιχτή η πλατφόρμα «myBusinessSupport»

Υπεγράφη νέα Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων