Επιχειρήσεις

Ελληνική Τράπεζα: Καθαρές ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο

  • newsroom


Όσον αφορά στα ΜΕΔ, ανήλθαν στα €2.293 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2020 και σημείωσαν μικρή αύξηση 1% σε σύγκριση με €2.276 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Ζημιές μετά φόρων 2,2 εκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 η Ελληνική Τράπεζα, έναντι κερδών 14,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Τα κέρδη πριν από τη φορολογία ανήλθαν στα €0,6 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με €6,4 εκατ. για το 4Q2019 και €16,3 εκατ. για το 1Q2019.

Είναι η πρώτη φορά από το 2017 που η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει τριμηνιαίες ζημιές, ενώ την ίδια ώρα οι προβλέψεις παρουσιάζουν άνοδο μετά την πανδημική κρίση και τα έσοδα να μειώνονται.

Οι προβλέψεις της ανήλθαν στα €29,1 εκατ. από €20,1 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €69,1 εκατ., μειωμένα κατά 8% σε σχέση με €75,3 εκατ. πέρσι.

Όσον αφορά στην κεφαλαιακή θέση της Ελληνικής, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται στο 19,22% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,71%, ψηλότερα από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Αναφορικά με την ρευστότητα, ο Δείκτης απαίτησης κάλυψης ρευστότητας (LCR) έφτασε στο 538%.

Ο Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΔ στο 70%, εξαιρουμένων τω ΜΕΔ που καλύπτονται από τη συμφωνία με τον Συνεργατισμό.

Όσον αφορά στα ΜΕΔ, ανήλθαν στα €2.293 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2020 και σημείωσαν μικρή αύξηση 1% σε σύγκριση με €2.276 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ανήλθαν σε €1.815 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2020). Στο σύνολο η κίνηση των ΜΕΧ κατά την 1η τριμηνία του 2020 είναι αυξημένη, καθώς οι μειώσεις αντισταθμίστηκαν από τις αυξήσεις στις ΜΕΧ κυρίως λόγω των αθετήσεων και των δεδουλευμένων τόκων. Οι αποπληρωμές και η εξυγίανση αποτελούσαν περίπου το 77% της μείωσης των ΜΕΧ, υποδεικνύοντας πιο ποιοτική απομόχλευση. Οι τερματισμένοι λογαριασμοί οι οποίοι περιλαμβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν στις 31 Μαρτίου 2020 σε €1.453 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.435 εκατ.). Οι μεικτές χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης στις 31 Μαρτίου 2020 ανήλθαν σε €1.175 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.225 εκατ.).

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για 1 η τριμηνία του 2020 διαμορφώθηκε στο 68,1% σε σύγκριση με 63,9% την 1 η τριμηνία του 2019 αντανακλώντας τη μικρότερη μείωση στα συνολικά έξοδα σε σχέση με την μείωση στα συνολικά καθαρά έσοδα. Αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και την εισφορά στο ΣΕΚ, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα ήταν 60%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Γιάννης Μάτσης, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

«Τους τελευταίους τρεις μήνες, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού, έχουμε βιώσει μια άνευ προηγουμένου κρίση σε παγκόσμια κλίμακα με περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν σταδιακά σε όλες τις χώρες. Φυσικά, η Κύπρος δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ωστόσο, η μέχρι σήμερα επιτυχία της χώρας μας στην αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης, συνοδευόμενη από την εφαρμογή ενός ισχυρού δημοσιονομικού πακέτου στήριξης, μας επιτρέπει να βλέπουμε το μέλλον με αυξημένη αυτοπεποίθηση. Οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας τους οποίους παρακολουθούμε καθημερινά αποτελούν σταθερή απόδειξη της αισιοδοξίας μας.

»Η Ελληνική Τράπεζα είναι καλά προετοιμασμένη και έτοιμη να αντιμετωπίσει την κρίση από θέση ισχύος. Με πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 538%) και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 21,71%, μία από τις υψηλότερες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, η Τράπεζα βρίσκεται σε πολύ καλή θέση, έτοιμη να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά που εκτιμούμε ότι είναι βιώσιμοι αλλά και να εκμεταλλευτεί τυχόν άλλες ευκαιρίες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να παρουσιαστούν.

»Πάντοτε με γνώμονα την προστασία του ισολογισμού της Τράπεζας την διαφύλαξη των καταθετών της και την δημιουργία αξίας στους μετόχους της. Η διευρυμένη Ελληνική Τράπεζα έχει ένα σταθερό, βιώσιμο, μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο, που προστατεύει τους καταθέτες μας και δημιουργεί αξία στους μετόχους. Βλέποντας μπροστά, είμαστε προσηλωμένοι στο να μετατρέψουμε την Τράπεζα σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό οργανισμό που προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και απρόσκοπτη εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες μας. Ένα μικρότερο, πιο ευέλικτό αλλά και πιο αποτελεσματικό δίκτυο καταστημάτων, σε συνδυασμό με τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό βρίσκονται στον πυρήνα αυτών των προσπαθειών.

»Είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων οι πελάτες μας εκμεταλλεύτηκαν τα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης που προσφέρει Τράπεζα όπως είναι οι ΑΤΜ, οι ανέπαφες χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, το Mobile App και Web Banking. Θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα τους συναδέλφους μου για την αίσθηση του καθήκοντός τους, την ευελιξία, τη δέσμευση και το ζήλο που έχουν δείξει σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε όλους τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη, την ενδυνάμωση και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι ολόκληρη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει πλήρως αφοσιωμένη και προσηλωμένη στο να εργαστεί σκληρά για να βοηθήσει στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων».