Τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ για την από κοινού πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2019, συνήψε Μνημόνιο Επιχειρηματικής Συνεργασίας με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. ) για την από κοινού πώληση του 100% της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., η οποία θα προκύψει μετά την μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών της ΔΕΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο 4001/2011, ως τροποποιήθηκε δυνάμει του Νόμου 4643/2019. Σήμερα, μέτοχοι της ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., με ποσοστά 65% και 35% αντίστοιχα. Μετά την σύσταση της εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. το 35% αντιστοίχως.

Το ανωτέρω μνημόνιο θα αχθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. έχει ήδη προσκαλέσει ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος («ΕΕ») για τη συμμετοχή τους στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.».