Επιχειρήσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: To ομολογιακό «κλειδί» για αναχρηματοδότηση και νέες επενδύσεις

  • newsroom


Το πλάνο για logistics center στα Οινόφυτα - Ισχυρό το οικονομικό αποτύπωμα του Ομίλου - Οι λεπτομέρειες της έκδοσης

Με τη δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο των 250 εκατ. ευρώ του Ομίλου να ξεκινά σήμερα, 10 Νοεμβρίου, και να ολοκληρώνεται στις 12 Νοεμβρίου, στο επίκεντρο έρχεται το επενδυτικό πλάνο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, καθώς και το οικονομικό της αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία.

Η εταιρεία την τριετία 2018-2020 υλοποίησε επενδύσεις ύψους 336 εκατ. ευρώ, επενδυτικό πλάνο που θα ενισχυθεί με επιπλέον 100 εκατ. ευρώ το 2022. Παράλληλα, σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες και εν όψει της ομολογιακής έκδοσης, τα στελέχη του Ομίλου ανέφεραν πως ο Όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά ακινήτου στα Οινόφυτα, κοντά στις εγκαταστάσεις της, με στόχο η έκταση να αξιοποιηθεί, μακροπρόθεσμα, για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του Ομίλου.

Όπως σημειώθηκε, η αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής σε άνω των 500 χιλ. τόνων, έναντι περίπου 360 χιλ. στην παρούσα συγκυρία, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης και του νέου κύκλου επενδύσεων ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ (σε συνδυασμό με τις επενδύσεις 150 εκατ. που ήδη έχουν υλοποιηθεί), συνηγορούν στην απόφαση αυτή.

Για την αγορά της έκτασης για logistics center στα Οινόφυτα, η διοίκηση εκτιμά ότι η επίτευξη αυτής της επένδυσης θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2022, καθώς οι βασικοί όροι της συναλλαγής έχουν συμφωνηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνικός και νομικός έλεγχος. Για το λόγο αυτό, από τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν μέσω της έκδοσης του ΚΟΔ, ποσό 30 εκατ. Ευρώ έχει κατανεμηθεί για νέες επενδύσεις σε ακίνητα με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Αντίστοιχα, ποσά 60 εκατ. ευρώ και 154 εκατ. αντίστοιχα θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης και μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Στην ίδια συνάντηση παρουσιάστηκε και η μελέτη του ΙΟΒΕ για τη συμβολή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην ελληνική οικονομία. Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας κ. Πάνος Λώλος τόνισε πως ο όμιλος συνεισφέρει το 7,5% των ελληνικών εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων ενώ, για κάθε μία θέση εργασίας που δημιουργεί υποστηρίζει ακόμη πέντε.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ετήσια αξία παραγωγής της εταιρείας στην Ελλάδα την τριετία 2018-2020 υπολογίζεται σε 1,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 1/3 της παραγωγής των βασικών μετάλλων και αποτελεί το 45% των πολύτιμων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Η αξία παραγωγής το 2020 ανήλθε στα €1,48 δισ., όσο σχεδόν και ένα χρόνο πριν, ελαφρώς χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2018 (€1,56 δισ.).

Όπως υπογράμμισε ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, κ. Σπύρος Κοκκόλης, υψηλό είναι το μερίδιο εξαγωγών, καθώς αντιστοιχεί στο 7,5% των βιομηχανικών προϊόντων την τριετία 2018-2020. Το 2020, οι εξαγωγές της επιχείρησης αποτέλεσαν το 6,7% των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων (δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου), και το 45,2% των Βασικών μετάλλων.

Κατά το ίδιο έτος, ξεπέρασαν το 63% της αξίας των εξαγωγών των πολύτιμων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Σε απόλυτους αριθμούς, πέρυσι η αξία των εξαγωγών αλουμινίου και χαλκού ανήλθε σε 839 εκατ. ευρώ και 539 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 54% και 95,4% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Συνολικά, οι εξαγωγές ήταν ύψους 1,38 δισ. ευρώ, 1,40 δισ. ευρώ και 1,6 δισ. ευρώ πέρυσι, το 2019 και το 2018 αντίστοιχα.

Η ετήσια συνολική επίδραση της δραστηριότητας της βιομηχανίας στο ΑΕΠ υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας περίπου στο 0,4% του ΑΕΠ. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συνεισφέρει στα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου με 220 εκατ. ευρώ ή 0,4% του συνόλου. Επίσης, κινητοποιεί την παραγωγή κοινωνικού προϊόντος στην Ελλάδα ύψους 460 εκατ. ετησίως

Κατά την τριετία 2018-2020, οι επενδύσεις, ύψους 336 εκατ. ευρώ, της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αντιπροσωπεύουν το 5,4% και το 50% του συνόλου αυτών που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική μεταποίηση και τα βασικά μέταλλα αντίστοιχα. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 58,4% στα πολύτιμα και μη σιδηρούχα μέταλλα.

Η δραστηριότητα της εταιρείας στηρίζει συνολικά περί τις 14.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, σε όρους ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης. Η στήριξη αυτή αντιστοιχεί στο 0,3% της συνολικής απασχόλησης στην χώρα. Κάθε θέση εργασίας στην εταιρεία στηρίζει άλλες 5 θέσεις στο σύνολο της οικονομίας (μέσος όρος 2018-2020). Κατά την μελέτη του ΙΟΒΕ, εάν η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ήταν κλάδος της ελληνικής οικονομίας θα καταλάμβανε, βάσει της αξίας των εξαγωγών, την πέμπτη θέση ύστερα από τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά και χημικά προϊόντα και τα λοιπά βασικά μέταλλα. Με κριτήριο την αξία των επενδύσεων σε υλικά αγαθά, η βιομηχανία, την τριετία 2018-2020, θα κατατασσόταν στην τέταρτη θέση των κλάδων μεταποίησης, ύστερα από τα τρόφιμα, τα ποτά, τον καπνό, τα φαρμακευτικά και μεταλλικά προϊόντα.

Τα στοιχεία της έκδοσης

Σε ό,τι αφορά στην έκδοση 7ετούς διάρκειας και ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, θα γίνει με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Oι ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Η τιμή διάθεσης είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία  με ελάχιστη συμμετοχή τα 1.000 ευρώ και το εύρος απόδοσης ορίστηκε μεταξύ 2,40% – 2,90%. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» και η «ALPHA Τράπεζα A.E.», Κύριοι Ανάδοχοι η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και η «Τράπεζα Optima Bank Α.Ε.» και Ανάδοχοι η «AXIA Ventures Group Ltd» και η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενώ σύμβουλος έκδοσης είναι η Eurobank.

Σημειώνεται πως η έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς θα ανακοινωθεί στις 16 Νοεμβρίου 2021.

Διαβάστε ακόμη:

Champions League: H UEFA μοιράζει χρήμα – Πώς η Μπάγερν Μονάχου κερδίζει και εκτός γηπέδων

Το μεγαλύτερο πλωτό ηλιακό πάρκο στον κόσμο μπήκε στην «πρίζα» στην Ταϊλάνδη