Το 2013, με την παγκόσμια οικονομική κρίση στην κορύφωσή της και τα ποσοστά ανεργίας των νέων σε επίπεδα ρεκόρ, η Nestlé σχεδίασε μια πρωτοβουλία που είχε ως βασικό σκοπό να συμβάλλει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων ανθρώπων, και να ενισχύσει τις δεξιότητές τους, ανανεώνοντας την πίστη τους στο μέλλον και τα όνειρά τους. Έτσι, γεννήθηκε το πρόγραμμα Nestlé Needs YOUth που εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2013 στην Αθήνα και δέκα χρόνια αργότερα συνεχίζει να υποστηρίζει την επαγγελματική ζωή των νέων.

Βασίλης Αδαμίδης, Διευθυντής Ανθρώπινουν Δυναμικού, και Νίκος Εμμανουηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος.

Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι στο κοινό μας μέλλον, η Nestlé Ελλάς εφάρμοσε από την αρχή το πρόγραμμα και δέκα χρόνια αργότερα η εταιρεία έχει έρθει σε επαφή με πάνω από 22.000 νέες και νέους από όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα έχει προσφέρει περισσότερες από 1.250 ευκαιρίες απασχόλησης και πρακτικής άσκησης. Η διαχρονική δέσμευση της εταιρείας στην υποστήριξη των νέων αποτυπώνεται στο μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου, Νίκου Εμμανουηλίδη, που επισημαίνει: «Ξέρουμε πως όταν μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους να πετύχουν τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους, να δημιουργήσουν και να πρωτοπορήσουν, τότε έχουμε πετύχει σαν κοινωνία».

Στην ελληνική αγορά, η πρωτοβουλία Nestlé Needs YOUth περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές δράσεις, σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας μας, όπως το πρόγραμμα Ανοιχτής Καινοτομίας Ignite Ideas που υλοποιείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Το Ignite Ideas αποτελεί ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης καινοτόμων ιδεών από ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις σε τομείς που συνδέονται με τη δραστηριότητα της Nestlé, με στόχο την εφαρμογή τους στο πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

Επιπλέον, η εταιρεία εφαρμόζει το πρόγραμμα «Nesternship» που δίνει τη δυνατότητα σε τελειόφοιτους να ξεκινήσουν να χτίζουν την επαγγελματική τους εμπειρία μέσα από την πρακτική άσκηση ενώ συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εuropean Vocational Skills Week» μέσα από την οργάνωση ημερίδων που στόχο έχουν να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν τους νέους γύρω από επίκαιρα θέματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, οι πωλήσεις, η πράσινη επιχειρηματικότητα αλλά και η βιωσιμότητα.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και διεύρυνσης των δράσεων για την υποστήριξη των νέων, η Nestlé Ελλάς υπέγραψε πρόσφατα Σύμφωνο Συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με στόχο την εφαρμογή κοινών δράσεων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων του. Ο Βασίλης Αδαμίδης, διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού της Nestlé Ελλάς, τονίζει: «Οι νέοι άνθρωποι είναι οι αυριανοί επιχειρηματίες, εκείνοι που θέλουμε να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν και να φέρουν αλλαγές. Είναι απαραίτητο – ειδικά σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς – να τους προσφέρουμε τα εφόδια που χρειάζονται για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Στη Nestle Ελλάς μένουμε εστιασμένοι στην υποστήριξή τους με το 35% των νέων προσλήψεων μας κάθε χρόνο να είναι άτομα κάτω των 30 ετών», Η πρωτοβουλία Nestlé Needs YOUth είναι εδώ για να κάνει πραγματικότητα τις επαγγελματικές φιλοδοξίες και τους στόχους των νέων ανθρώπων.