Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, αναμένεται το επόμενο διάστημα η επίσημη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», το οποίο αφορά υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες, μεγάλες).

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας 

Ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη γεωργικά προϊόντα. Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα ανήκουν σε τομείς όπως:
• Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)
• Γάλα
• Αυγά
• Μέλι
• Ζωοτροφές
• Δημητριακά Ελαιούχα Προϊόντα
• Οπωροκηπευτικά
• Οίνος
• Ξύδι
• Άνθη
• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
• Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια 

Οι επιδοτούμενες επενδύσεις στους παραπάνω τομείς αφορούν κυρίως σε
• ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
• συγχωνεύσεις μονάδων
• μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Αγορά οικοπέδου ή και κτιριακών εγκαταστάσεων (δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού προϋπολογισμού).
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου.
Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών.

Προμήθεια καινούργιων οχημάτων εσωτερικής & εξωτερικής μεταφοράς όπως:
• φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου
• ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης
• βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων
• αυτοκίνητα ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων
• περονοφόρα, ανυψωτικά, κλπ.

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση:
μηχανολογικού εξοπλισμού μεταποίησης, συσκευασίας και ψύξης
εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης
εξοπλισμού επεξεργασίας αποβλήτων (υπό προϋποθέσεις)
• εξοπλισμού γραφείων και μηχανογράφησης, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές & περιφερειακά μηχανήματα, συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυροπροστασίας

Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας.
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.)
Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για μελέτες σκοπιμότητας, κτλ.

Κριτήρια Επιλογής 

• Τα επενδυτικά σχέδια θα επιλέγονται με βάση κριτήρια επιλογής όπως:
• Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή όπως πλημμύρες και πυρκαγιές
• Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
• Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
• Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)
• Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)
Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
Εξωστρέφεια επιχείρησης
• Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης.
• Μέγεθος της επιχείρησης

Αξιολόγηση αιτήσεων & ημερομηνία έναρξης
Η μεθοδολογία αξιολόγησης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://tinyurl.com/metapoiisi-georgikon-pr-2024 ή στα τηλέφωνα 210-6835560 & 210-6835551.

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, για την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων στο παραπάνω επιδοτούμενο πρόγραμμα που αναμένεται.

*Του Γιώργου Μαντζαβέλα, Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων της VK PREMIUM.