Μετά από μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas, το Ταμείο «Φαιστός» ανακοίνωσε ότι απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work®. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των εργαζομένων και την καταγραφή της οργανωτικής του δομής, το Ταμείο «Φαιστός» συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία, λαμβάνοντας την σημαντική αυτή διάκριση.

Η Πιστοποίηση αυτή βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση, την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό περιβάλλον. Οι τομείς στους οποίους βασίστηκε η αξιολόγηση είναι η αξιοπιστία, ο σεβασμός προς τους εργαζομένους, η υπερηφάνεια να εργάζεσαι στη συγκεκριμένη εταιρία, η συντροφικότητα – αλληλοβοήθεια, η εντιμότητα και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης.

Η διάκριση αυτή έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία σε έναν χώρο τόσο απαιτητικό όπως αυτός της υψηλής τεχνολογίας, των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι τόσο υψηλές βαθμολογίες σε αυτούς τους εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες αποδεικνύουν το ελκυστικό, αποδοτικό και ευχάριστο περιβάλλον που έχει διαμορφώσει το Ταμείο «Φαιστός» και πόσο ουσιώδες θεωρεί το ανθρώπινο κεφάλαιο για την επιτυχία του.

Το Great Place to Work® είναι διεθνής, εξειδικευμένος, συμβουλευτικός φορέας με παρουσία σε 60 χώρες και με εμπειρία άνω των 30 ετών, στη μελέτη και έρευνα του εργασιακού περιβάλλοντος μέσα από ειδικά διαγνωστικά εργαλεία και μεθοδολογία.