Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, παρατείνεται έως τις 22 Μαρτίου 2024 η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης από τις δύο ενεργές δράσεις ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ.

Οι δράσεις αυτές επιδοτούν την ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κλάδους όπως η παροχή υπηρεσιών, το χονδρικό εμπόριο, η μεταποίηση και ο τουρισμός.

Δικαιούχοι των δύο δράσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Υπό ίδρυση μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που θα συσταθούν από 18/12/23 και μετά και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη στην ΑΑΔΕ μετά τις 18/12/22 και λειτουργούν αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.

1η Δράση ΕΣΠΑ: χρηματοδότηση για ενοικιαζόμενα διαμερίσματα – δωμάτια, τουριστικά καταλύματα

Στόχος του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» είναι η επιδότηση νέων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και άλλες τουριστικές δραστηριότητες, όπως:

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Ξενοδοχεία
Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

‘Άλλες Τουριστικές Υπηρεσίες

 • Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό – Rent a car
 • Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) & ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)
 • Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία
 • Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
 • Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
 • Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό

Ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €. Η συνολική επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό έως 60% (υπό προϋποθέσεις).

Συχνές ερωτήσεις

Είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για ενοικιαζόμενα καταλύματα (δωμάτια ή διαμερίσματα) που ανήκουν στην κατηγορία 3 κλειδιών;
Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης. To επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά τη δημιουργία ενοικιαζόμενων καταλυμάτων που ανήκουν στην κατηγορία 4 κλειδιών και άνω.

Υπάρχει οικόπεδο με άδεια δόμησης για δύο τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα η ανέγερση των δύο κατοικιών;
Η επένδυση για την ανέγερση δύο κατοικιών δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η επένδυση θα πρέπει να αφορά τη δημιουργία τουλάχιστον τριών αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.

Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχουν ίδια κεφάλαια για την υλοποίηση της επένδυσης;
Ναι, οι επενδυτές που θα συμμετέχουν πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%.

Επιδοτείται η αγορά του οικοπέδου όπου θα δημιουργηθεί η επιδοτούμενη τουριστική επιχείρηση;
Δεν επιδοτείται η αγορά οικοπέδου.

Μπορεί ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο που συμμετέχει σε υφιστάμενη τουριστική επιχείρηση να υποβάλει αίτηση για επιδότηση που άφορά ίδρυση επιχείρησης που θα δραστηριοποιηθεί στον τουρισμό;
Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.

2η Δράση ΕΣΠΑ: ενίσχυση για την ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση στις υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των υπηρεσιών, του χονδρικού εμπορίου και της μεταποίησης.

Επιδοτούμενες δραστηριότητες (ενδεικτικά)

 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Λογιστικές υπηρεσίες
 • Νομικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες γηπέδων (5Χ5, golf, 4X4, basket κ.α)
 • Υπηρεσίες γυμναστηρίων
 • Ιατρικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες γενικής ιατρικής
 • Κτηνιατρικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων
 • Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγων μηχανικών
 • Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγων μηχανικών
 • Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών
 • Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού
 • Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού
 • Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
 • Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων
 • Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων
 • Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια
 • Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής
 • Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)
 • Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)

Μεταποίηση προϊόντων

 • Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
 • Κατασκευή μονωτικών υλικών από πλαστικές ύλες
 • Παραγωγή αλουμινόχαρτου
 • Παραγωγή παρασκευασμάτων ομορφιάς
 • Παραγωγή αρωμάτων και κολονιών

Χονδρικό εμπόριο

 • Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων
 • Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας
 • Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών

Ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 € έως 400.000 €. Η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό έως 60% (υπό προϋποθέσεις).

Συχνές ερωτήσεις

Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχουν ίδια κεφάλαια για την υλοποίηση της επένδυσης;
Ναι, οι επενδυτές που θα συμμετέχουν πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%.

Επιδοτείται η αγορά του οικοπέδου όπου θα δημιουργηθεί η επιδοτούμενη επιχείρηση;
Δεν επιδοτείται η αγορά οικοπέδου. Επιδοτούνται δαπάνες όπως η ανέγερση ή αποπεράτωση του κτηρίου, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός, δαπάνες προβολής, τεχνικές μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επιτρέπεται η αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση της επένδυσης;
Δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης.
Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων σε γυμναστηρίων και το αντίστροφο.

Μπορεί ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο που συμμετέχει ήδη σε υφιστάμενη επιχείρηση να υποβάλει αίτηση για επιδότηση που άφορά ίδρυση επιχείρησης που θα δραστηριοποιηθεί στον ίδιο τομέα/κλάδο;
Είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.

Προσοχή: και για τις δύο δράσεις ΕΣΠΑ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 22/03/2024.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://tinyurl.com/espa-nees-touristikes-epix και στο https://tinyurl.com/espa-nees-mme-epixeiriseis ή στα τηλέφωνα 210-6835560 & 210-6835551.

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, για την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων για τα ενεργά αλλά και τα αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

*Του Γιώργου Μαντζαβέλα, Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων της VK PREMIUM.