Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., από τα τέλη Ιουλίου 2021, προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των χώρων λειτουργίας Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής (Σαλέ), εντός των εγκαταστάσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας της, «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού», στις θέσεις «Φτερόλακα 1850» και  αναβατήρα «Βάκχου 2250», μέσω της ηλεκτρονικής της πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, συμπεριλαμβανομένων και των Επιχειρηματικών της Μονάδων, η ΕΤΑΔ επενδύει, με ίδιους πόρους, στην αναβάθμισή τους, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό και με γνώμονα πάντα, τη βιώσιμη τουριστική και περιφερειακή ανάπτυξη, τόσο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, όσο και για την εν γένει προώθηση του τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και ενόψει της νέας χιονοδρομικής περιόδου, η ΕΤΑΔ πραγματοποίησε πρόσφατα, εργασίες επισκευής των εξωτερικών χώρων του Σαλέ της Φτερόλακας, αναβαθμίζοντας και καθιστώντας τους ανθεκτικούς, στις ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξοες συνθήκες του βουνού, διατηρώντας παράλληλα την αισθητική εικόνα που το χαρακτηρίζει 45 και πλέον χρόνια, με στόχο να προσφέρει ασφαλείς και υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες στους επισκέπτες και χιονοδρόμους, του μεγαλύτερου και δημοφιλέστερου Χιονοδρομικού Κέντρου της χώρας.

Η εκμίσθωση των δύο χώρων λειτουργίας επιχείρησης Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής, θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) χιονοδρομικών περιόδων (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025) με δυνατότητα παράτασης για ακόμη τέσσερις (4) χιονοδρομικές περιόδους (2025-2026, 2026- 2027, 2027-2028 και 2028-2029), κατόπιν απόφασης αρμοδίου οργάνου της ΕΤΑΔ Α.Ε., εφόσον ο μισθωτής παρέμεινε καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα απολύτως συνεπής προς τις Συμβατικές του υποχρεώσεις.

Στο διαγωνισμό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι προβλέπονται στους «από 23.05.2019 Γενικούς Όρους Διαγωνισμού για τους ανοικτούς διαγωνισμούς με δικαίωμα αντιπροσφορών σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτων της ΕΤΑΔ» και επιπλέον διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής, τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Η προθεσμία και ο τόπος κατάθεσης των Δικαιολογητικών συμμετοχής, είναι έως τη Δευτέρα, 20.09.2021, 12:00 ώρα Ελλάδος στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, Βουλής 7 (Σύνταγμα), Αθήνα 105 62 (Πρωτόκολλο-2 ος όροφος).

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των οικονομικών προσφορών θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr 

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τους χώρους και τους Ειδικούς & Γενικούς όρους του διαγωνισμού, μπορείτε να βρείτε εδώ 

Διαβάστε ακόμη:

Αεροπορικές εταιρείες: Σκληρός ανταγωνισμός για τα ταξίδια μετά το καλοκαίρι με πτήσεις από… 1 ευρώ

«Έσβησαν» φόροι 32 εκατ. ευρώ με τα κουπόνια των παγίων δαπανών