Η Euroxx ξεκινά την κάλυψη της Lamda Development με αξιολόγηση overweight και τιμή-στόχο 10,0 ευρώ/μετοχή, με προοπτική ανόδου 47% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών της μετοχής.

Οι μετοχές της Lamda Development έχουν μακροπρόθεσμα υποαπόδοση έναντι του γενικού δείκτη του Χ.Α., σημειώνει η χρηματιστηριακή και, όπως αναφέρει, πιστεύει ότι  δημιουργεί ένα
ισχυρό σημείο εισόδου για τους επενδυτές, ώστε να αποκτήσουν έκθεση στην ανάπτυξη του  Ελληνικού, ενός έργου με σημαντική κρυμμένη αξία, και στα Lamda Malls, ένα μοναδικό περιουσιακό στοιχείο στην ελληνική αγορά, όπως αναφέρει.

Τα θετικά ενός… παρεξηγημένου έργου

Η Lamda Development, σημειώνει η Euroxx, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών τα τελευταία 2-3 χρόνια λόγω του υψηλού κινδύνου εκτέλεσης στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη (σσ. Ελληνικό). Πιστεύουμε ότι αυτό δημιουργεί μια ισχυρή ευκαιρία για τους επενδυτές να αγοράσουν σε χαμηλή τιμή ένα έργο που είναι  σε εξέλιξη, είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοχρηματοδοτούμενο, με ανοδικό κίνδυνο στις τιμές πώλησης, ένα σταθερό ιστορικό παράδοσης μέχρι σήμερα και ένα κατώτατο όριο αποτίμησης που αποδεικνύεται από
πρόσφατες πωλήσεις οικοπέδων.

Εκτιμούμε την αξία των ιδίων κεφαλαίων του Ελληνικού σε περίπου 1 δισ. ευρώ. με παραδοχές 10% και 25% κάτω από τις προβλέψεις για τη Φάση 1 και τη Φάση 2. αντίστοιχα.

Τα εμπορικά κέντρα Lamda είναι ένα μοναδικό περιουσιακό στοιχείο. Η καθαρή αξία της επιχείρησης εμπορικών κέντρων βρίσκεται σήμερα στα 925 εκατ. ευρώ με τα εν λειτουργία εμπορικά κέντρα να ανέρχονται σε  610 εκατ. Πιστεύουμε, καταλήγει η Euroxx  ότι ο συνδυασμός της αύξησης της καθαρής καθαρής θέσης, της δυνατότητας για
συμπίεσης των αποδόσεων και της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά καθιστά τα Lamda Malls ένα πολύ ελκυστικό περιουσιακό στοιχείο.