Η Freedom Holding Corp. (FRHC), ιδρύτρια της Freedom Finance Europe, δημοσίευσε τα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024, που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Μέχρι το τέλος της αναφερόμενης περιόδου, τα έσοδα της εταιρείας χαρτοφυλακίου έφτασαν τα 418,6 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ – σχεδόν διπλάσια από το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (214 εκατομμύρια δολάρια).

Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα $96,4 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 53% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη της FRHC ανά μετοχή ήταν $1,65 (αύξηση 55,6%), με μέσο πλήθος 58,6 εκατομμυρίων μετοχών. Η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από προμήθειες και τόκους, καθώς και από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες της εταιρείας χαρτοφυλακίου.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στα $120,2 εκατομμύρια (αύξηση 49%), ενώ τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν 2,8 φορές, αγγίζοντας τα $226,4 εκατομμύρια. Οι παραπάνω αυξήσεις οφείλονται κυρίως στην επέκταση των λειτουργικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη του δικού της χαρτοφυλακίου μετοχών, καθώς και του όγκου των τραπεζικών δανείων που εκδόθηκαν.

Επιπλέον, κατά το αναφερόμενο τρίμηνο, οι χρήστες της επενδυτικής πλατφόρμας Freedom24 ήταν πιο ενεργοί στις συναλλαγές τους, χρηματοδοτώντας τις επενδύσεις τους με δανεισμό περιθωρίου. Τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες της εταιρείας έφτασαν τα $79 εκατομμύρια (αύξηση 177%) χάρη στην επέκταση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της.

Τα έξοδα της Freedom Holding Corp. ανήλθαν στα $307 εκατομμύρια κατά το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024 (αύξηση 89%), κυρίως λόγω της χρηματοδότησης του βραχυπρόθεσμου προγράμματος επαναγοράς μετοχών.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Freedom Holding Corp. είχαν αυξηθεί στα $7,45 δισεκατομμύρια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, από $5,09 δισεκατομμύρια που ήταν κατά την 31η Μαρτίου 2023. Ο συνολικός αριθμός των επενδυτικών λογαριασμών στη Freedom24 αυξήθηκε σε 458.000, από 370.000 που ήταν στις 31 Μαρτίου 2023 και 250.000 στις 31 Μαρτίου 2022.

Η αύξηση των λογαριασμών πελατών και των περιουσιακών στοιχείων της μητρικής εταιρείας τροφοδοτήθηκε ιδίως από τη γεωγραφική επέκταση της Freedom Finance Europe, η οποία το 2023 άνοιξε γραφεία αντιπροσωπείας σε έξι ακόμη χώρες.