Η αμερικανική αγορά μπορεί να παραμένει το μεγάλο στοίχημα για τα αδέρφια Γιώργο και Απόστολο Κορρέ εν τούτοις την περασμένη χρονιά αποδείχθηκε «αχίλλειος πτέρνα» για την οικογενειακή επιχείρηση καλλυντικών. Κι αυτό διότι οι πωλήσεις εκεί υποχώρησαν πάνω από 40% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, καθώς οι καταναλωτές πάτησαν γερό «φρένο» στις αγορές τους κυρίως μέσω του καναλιού telemarketing στο οποίο βασίζεται μεγάλο μέρος των πωλήσεων.

Ως αποτέλεσμα τα μεγέθη της Κορρές για τη χρήση του 2022 εμφανίζονται χειρότερα τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και τελικού αποτελέσματος μιας που οι ζημιές της εταιρείας διευρύνθηκαν. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που ανήρτησε η άλλοτε εισηγμένη στο ΧΑ εταιρεία οι πωλήσεις της υποχώρησαν κατά 14%, στα 48,25 εκατ. ευρώ, από 56,1 εκατ. ευρώ που ήταν το 2021. Μία επίδοση που σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας αποτυπώνει «τη μετάβαση στην αγορά των τηλεοπτικών πωλήσεων στις ΗΠΑ και την επιβράδυνση της αγοράς της Κίνας».

Συνολικά, ωστόσο, σημειώνει, πως «το αυξημένο κόστος μεταφοράς, οι αυξημένες τιμές των πρώτων υλών και οι ελλείψεις πρώτων υλών, καθώς και η αναπόφευκτη μείωση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών, είχαν τον αντίκτυπό τους στα αποτελέσματα της εταιρείας».

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις η Κορρές το 2022 είχε EBITDA 4,1 εκατ. ευρώ, από 6,1 εκατ. ευρώ το 2021, μειωμένα κατά 33%. Τα προ φόρων αποτελέσματα ήταν ζημιές 4,95 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,75 εκατ. ευρώ το 2021, και τα μετά φόρων ζημιές 4,04 εκατ. ευρώ, έναντι 1,23 εκατ. ένα χρόνο πριν. Ως αποτέλεσμα οι συσσωρευμένες ζημιές της εταιρείας κατά τα τελευταία έτη έφθασαν τα 14,46 εκατ. ευρώ!

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές πάντως παρέμειναν θετικές πέρυσι και διαμορφώθηκαν στα 268 χιλ. ευρώ, από 2 εκατ. ευρώ που ήταν το 2021. Μείωση που αντανακλά τη μειωμένη λειτουργική κερδοφορία.

Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της Κορρές αυξήθηκαν κατά 4% λόγω της διαμόρφωσης ενός βιώσιμου πλάνου λανσαρισμάτων προϊόντων ενισχύοντας τις πωλήσεις και τη θέση της στο εγχώριο κανάλι του φαρμακείου και της σταδιακής ανάκαμψης του τουρισμού. Επίσης οι εξαγωγές στο εξωτερικό, εξαιρουμένων των πωλήσεων σε ΗΠΑ και Κίνα αυξήθηκαν 12%, κυρίως στις αγορές προτεραιότητας όπως είναι, η Γερμανία, η Αγγλία και η Γαλλία, Νορβηγία και η Αυστραλία.

Γιώργος και Απόστολος Κορρές

Η αμερικανική «πληγή»

Στις ΗΠΑ η Εταιρεία πουλάει προϊόντα στην KORRES USA Ltd για την οποία η μακροπρόθεσμη στρατηγική ήταν να επικεντρωθεί στα κύρια κανάλια διανομής και στις πωλήσεις μέσω του εταιρικού web-site, ενώ οι τηλεοπτικές πωλήσεις (στο HSN) δεν αναμενόταν να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης. Το 2022 η αγορά των τηλεοπτικών πωλήσεων στις ΗΠΑ επηρεάστηκε από την εξομάλυνση της αγοράς μετά την πανδημία COVID-19 και προβλήματα του κλάδου. Το HSN μείωσε σοβαρά τις παραγγελίες. «Η εξέλιξη αυτή επηρέασε τις πωλήσεις και την κερδοφορία το 2022, αλλά τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν στο Κόστος & Έξοδα για τον μετριασμό των επιπτώσεων των μειωμένων πωλήσεων τηλεόρασης θέτουν τη σωστή βάση κόστους για το 2023 και μετά», σχολιάζει η διοίκηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται η Korres USA είχε πέρυσι πωλήσεις 13,4 εκατ. ευρώ έναντι 23,18 εκατ. ευρώ το 2021 ενώ οι ζημιές της διογκώθηκαν στα 7,78 εκατ. ευρώ από 2,28 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την Κίνα, η πτώση των πωλήσεων αποδίδεται στα εκτεταμένα lockdown λόγω της πανδημίας και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αγορά ουσιαστικά ήταν «κλειστή» για τους ταξιδιώτες.

Ρευστότητα και δανεισμός

Όπως φαίνεται μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις, την 31η Δεκεμβρίου 2022 η Κορρές διέθετε γραμμές χρηματοδότησης συνολικού ποσού 9,75 εκατ. ευρώ περίπου. Το ποσό αναλύεται σε 1,55 εκατ. ευρώ ανοικτή χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης και 8,2 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση μέσω, εκχώρησης απαιτήσεων (factoring).

Επίσης η εταιρεία στο τέλος της περυσινής χρήσης είχε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ποσού 3,29 εκατ. ευρώ περίπου (από 6,86 εκατ. ευρώ που ήταν ένα χρόνο πριν) με τις τραπεζικές καταθέσεις να είναι τοποθετημένες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος, και Γερμανίας

Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της Κορρές στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν 42,08 εκατ. ευρώ περίπου, από 38,75 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Εξ αυτών τα 29,91 εκατ. ευρώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός και 12,17 εκατ. ευρώ ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός.

Υπενθυμίζεται πως το 2019 η εταιρεία είχε προβεί σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της εκδίδοντας κοινό ομολογιακό δάνειο (μη μετατρέψιμο) ύψους 30 εκατ. ευρώ με το οποίο έγινε η αναχρηματοδότηση του προϋπάρχοντος ομολογιακού δανείου δανεισμού. Το ομολογιακό έχει επιτόκιο 4,00% (πλέον EURIBOR εξαμήνου) και η αποπληρωμή του κεφαλαίου του θα γίνει σε αρχική διάρκεια 5 ετών. Αν δεν προκύψει γεγονός καταγγελίας μπορεί να επεκταθεί η διάρκεια σε 7 έτη.

Στις οικονομικές καταστάσεις σημειώνεται πάντως πως ορισμένοι όροι του μακροπρόθεσμού δανεισμού έχουν παραβιαστεί αλλά η εταιρεία έχει λάβει απαλλαγή (waiver) για τον λόγο αυτό δεν έχει αναταξινομηθεί η αντίστοιχη δανειακή υποχρέωση.

Οι στόχοι φέτος

Για φέτος η διοίκηση δηλώνει πως η εταιρεία «θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των υφιστάμενων στρατηγικών αγορών όπως η Ελλάδα, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Αγγλία και η Γαλλία, χώρες στις οποίες υπάρχουν εταιρείες ΚΟΡΡΕΣ, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με εξαγωγές σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στο Travel Retail, την Ασία και την Αυστραλία».

Ειδικότερα,

• Στην Ελλάδα η εταιρεία κινείται προς την κατεύθυνση σταδιακά να φτάσει τα προ COVID-19 επίπεδα. Η αναδιάρθρωση της ομάδας, η ψηφιακή εστίαση και η εισαγωγή νέων καναλιών επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία.

• Στη Βόρεια Αμερική, η εταιρεία προχωράει μέσω της ανάπτυξης των πωλήσεων στην εταιρεία Korres USA Ltd η οποία ενισχύει το brand με νέα στρατηγικά προϊόντα και προωθητικές ενέργειες με βασικό μοχλό τη νέα ιστοσελίδα της Κορρές στις Η.Π.Α.

• Στη Γερμανία, συνεχίζει μέσω της ανάπτυξης των πωλήσεων στην εταιρείας KORRES D-A-CH Gmbh. η οποία δραστηριοποιείται σε 3 αγορές -Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, με παρουσία σε πάνω από 700 σημεία πώλησης, με το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων και παρουσία της στην αγορά της Γερμανίας. Για το 2023, ο προσανατολισμός είναι στην περαιτέρω αύξηση της προβολής της μάρκας, στην ενίσχυση των υφιστάμενων σημείων πώλησης (ειδικά σε επώνυμα καταστήματα όπως Muller, Budni, Coop κ.λπ.), αλλά και στην ενίσχυση των διαδικτυακών πωλήσεων που δείχνει μεγάλες δυνατότητες ειδικά μέσω του νέου Ηλεκτρονικού καταστήματος (web-site) Κορρές. Βασική Αγορά στις εξαγωγές της Ευρώπης είναι η Νορβηγία όπου η Εταιρεία στοχεύει να ενισχύσει την παρουσία της στην επώνυμη αλυσίδα καλλυτνικών VITA, ενισχύοντας τις κατηγορίες προσώπου και μακιγιάζ που θα υποστηρίζονται από σημαντικές καμπάνιες marketing, Social Μεδια και PR. Η επέκταση σε άλλες χώρες της Ευρώπης περιλαμβάνει ενδεικτικά την Ιταλία, τη Ισπανία, τη Ρουμανία και τη Σερβία

• Στη Γαλλία, η eταιρεία συνεχίζει μέσω της ανάπτυξης των πωλήσεων στην εταιρεία Korres France η οποία έχει διευρυμένη παρουσία σε πολλά κανάλια διανομής. Στόχος για το 2022 είναι η περαιτέρω αύξηση της προβολής της μάρκας, η ανάπτυξη κατηγοριών προϊόντων, που επιδεικνύουν μεγάλη δυναμική όπως το πρόσωπο και το μακιγιάζ, καθώς και η περαιτέρω διείσδυση στην αλυσίδα Marionnaud. Το ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας σημαντικός μοχλός ανάπτυξης στο μέλλον.

• Το Travel Retail θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε duty-free καταστήματα στα αεροδρόμια. Η Αυστραλία θα αναπτυχθεί σημαντικά, ενώ η επέκταση σε νέες χώρες της Ασίας θα είναι βασική προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια.

Επίσης το 2023 η εταιρεία θα συνεχίσει να παρουσιάζει προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί μέσω της Διαδικασίας Πλήρους Κύκλου (Full Circle).

Διαβάστε ακόμη

Στην τελική ευθεία το σχέδιο για ηλεκτρονικό «φακέλωμα» σε έσοδα, έξοδα, κάρτες και μετρητά

Mega – κέντρο καινοτομίας από επενδυτικά κεφάλαια του Ισραήλ στη Θεσσαλονίκη (pics)

Ο σιωπηλός Stefanos, ο Αδωνις και οι Αρμένιοι, το σάρωμα του Χρυσοχοΐδη στα νοσοκομεία και η πώληση της Εθνικής Τράπεζας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ