Εταιρική Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα “ΕΡΜΗΣ” του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πραγματοποίησε η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Στην Παρουσίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κος Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, ο Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών, κος Αθανάσιος Πρόιος και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων και Αναλογιστικής Λειτουργίας κος Αθανάσιος Φροντιστής.

Στο πλαίσιο της Παρουσίασης έγινε αναφορά στο προφίλ της Εταιρίας, στην εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της το Α’ Εξάμηνο 2023 και στα στοιχεία παραγωγής ασφαλίστρων 9μήνου 2023.

Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.interlife.gr/xa/Pages/xa.aspx#tabs=presentationid