Συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητές της €5,8 εκατ. και κέρδη προ φόρων €0,5 εκατ. κατέγραψε η INTRACOM HOLDINGS όπως αναφέρει στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2023, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου, για το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν υπό την επίδραση σημαντικών γεγονότων:

• Την πώληση της IDE, από τη θυγατρική εταιρεία INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l. στην ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES Ltd (IAI),

• Σε υλοποίηση του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο 2023 με τους βασικούς μετόχους της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.», την απόκτηση από την INTRACOM PROPERTIES 100% θυγατρική εταιρεία της INTRACOM HOLDINGS, ποσοστού 46,59% της εταιρείας από τους βασικούς της μετόχους, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην Κ.Λ.Μ. να ανέρχεται σε 74,20%. Από την υποχρεωτική δημόσια πρόταση που ακολούθησε και ολοκληρώθηκε την 25/8/2023, το συνολικό ποσοστό του Ομίλου ανήλθε σε 87,7%

Τα οικονομικά αποτελέσματα και οι επιδόσεις των εταιριών το πρώτο εξάμηνο του 2023, παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

1. Η INTRACOM HOLDINGS (μητρική εταιρεία), κατέγραψε συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητές της € 5,8 εκατ. και κέρδη προ φόρων €0,5 εκατ.

2. Η INTRACOM VENTURES, 100% θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και στοχεύει στη δημιουργία υπεραξίας μέσω χαρτοφυλακίου στοχευμένων επενδύσεων, κατέγραψε συνολικό έσοδο από τις δραστηριότητές της € 1,1 εκατ. και κέρδη προ φόρων € 0,9 εκατ.


3. Η INTRACOM PROPERTIES, 100% θυγατρική του Ομίλου επίσης, είναι εταιρεία επενδύσεων σε Real Estate και διαχείρισης ακινήτων. H εταιρεία έχει στο ενεργητικό της τον κλάδο ακινήτων της INTRACOM HOLDINGS, καθώς και τη συμμετοχή της στην ΚΛΜ. Οι οικονομικές της καταστάσεις της 30/6/2023 αποτυπώνουν τη δραστηριότητα του τετραμήνου της πρώτης λειτουργίας της και δεν είναι ενδεικτικές της δυναμικής της εταιρείας.
Τα αμέσως επόμενα βήματα του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου ακινήτων της Κ.Λ.Μ. ΑΤΕ, την απόσχιση του εμπορικού κλάδου της Κ.Λ.Μ. ΑΕ και την συγχώνευση των εταιρειών INTRACOM PROPERTIES/ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΛΑΠΠΑΣ, για να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της INTRACOM PROPERTIES ως εισηγμένης εταιρείας, με χαρτοφυλάκιο ακινήτων εύλογης αξίας μεγαλύτερης των € 113 εκατ.

4. Η INTRADEVELOPMENT, εταιρεία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων και κατέχει τη συμμετοχή του Ομίλου στην ΚΕΚΡΟΨ, βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού των επόμενων δραστηριοτήτων της.


5. Το αποτέλεσμα του Ομίλου διαμορφώνεται και από τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της Κ.Λ.Μ. για το διάστημα κατά το οποίο η συμμετοχή του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS ανέρχεται σε 74,2% (από τον Μάιο του 2023). Η συνεισφορά για τον Όμιλο είναι πωλήσεις € 4,3 εκατ. και οριακά αρνητικό αποτέλεσμα προ φόρων.

6. Τέλος, το αποτέλεσμα του Ομίλου από διακοπείσες δραστηριότητες, περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της IDE για το διάστημα κατά το οποίο ενοποιείται στον Όμιλο, (ΕΑΤ: – € 3,1 εκατ. ) καθώς και το αποτέλεσμα της πώλησης της IDE για τον Όμιλο (-€ 5,4 εκατ.). Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2023 σελ. 4 από 5

7. Τα ενοποιημένα μεγέθη παρουσιάζονται παρακάτω:

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM Σωκράτης Κόκκαλης, ανέφερε:
«Η νέα δομή του Ομίλου INTRACOM έχει ολοκληρωθεί. Οι οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2023 είναι οι πρώτες που διαμορφώνονται με τις νέες μας εταιρείες. Μέσα στο επόμενο διάστημα, οι θυγατρικές μας θα αποδίδουν σε πλήρη δυναμική, και ο Όμιλος INTRACOM θα προχωρήσει στα επόμενα επενδυτικά του βήματα, προσεκτικά επιλεγμένα και σχεδιασμένα, με σκοπό τη δημιουργία ροών και υπεραξιών».

Διαβάστε ακόμη

Ευρωζώνη: Ενισχύεται το story για άμεση «παύση» στα επιτόκια – Μεγάλη αποκλιμάκωση στα ομόλογα

Motor Oil: Πρεμιέρα για την Μικρή Κοιλάδα Υδρογόνου στην Κόρινθο

Η νέα πλατφόρμα που υπολογίζει τη μείωση στον ΕΝΦΙΑ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ