Sponsored Content

Το μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία έχει θέσει σε εφαρμογή η DEMO, συμβάλλοντας -μέσα από την ενίσχυση του ΑΕΠ και της απασχόλησης- στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας.
Πιο αναλυτικά, το πλάνο της εταιρείας που εδώ και μία 10ετία αποτελεί σταθερά τον μεγαλύτερο προμηθευτή φαρμάκων των δημόσιων νοσοκομείων της Ελλάδας είναι ύψους άνω των 356 εκατ. ευρώ και βασίζεται στην αναβάθμιση υφιστάμενων και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στο Κρυονέρι δημιουργούνται δύο νέες μονάδες παραγωγής, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μονάδων σε τέσσερις, με 25 γραμμές παραγωγής και 20 γραμμές συσκευασίας, σε μία έκταση 66.000 τ.μ. Στη Θεσσαλονίκη δημιουργείται κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης (κέντρο R & D), στην Τρίπολη μονάδες παραγωγής φαρμάκων και α’ υλών, ενώ στον Άγιο Στέφανο δημιουργούνται υποδομές για Έρευνα & Ανάπτυξη και παραγωγή βιοομοειδών φαρμάκων.

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, το επίμαχο πλάνο θα συμβάλλει αφενός, στην αύξηση κατά 1,13 δισ. ευρώ του ΑΕΠ της χώρας και αφετέρου, στη δημιουργία περίπου 800 έμμεσων θέσεων εργασίας τον χρόνο και 3.700 κατά τη λειτουργία. Όσον αφορά στις άμεσες θέσεις, αυτές υπολογίζονται σε 900 σε βάθος 10ετίας (από 100 σε Κρυονέρι, Θεσσαλονίκη και Άγιο Στέφανο και 600 σε Τρίπολη).


Μπορεί το ποσοστό της ανεργίας να κινείται πτωτικά -στο 11,8% το α’ τρίμηνο του 2023 έναντι 13,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022- εντούτοις αυτό παραμένει σε διψήφια ποσοστά. Σε συνδυασμό δε, με το φαινόμενο brain drain που σε ορισμένους κλάδους εξακολουθεί να πλήττει την Ελλάδα, ο αντίκτυπος των επενδύσεων της DEMO, η οποία θεωρείται ηγέτιδα στον κλάδο του φαρμάκου αποκτά άλλη δυναμική. Αξίζει να αναφερθεί πως η DEMO απασχολεί σήμερα 1.300 εργαζόμενους, με το προσωπικό της να έχει αυξηθεί κατά 47% την τελευταία 5ετία. Το 58% των εργαζομένων της δε, έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο (+8,5%) από τον φαρμακευτικό κλάδο και τον μ.ο. στην Ελλάδα (+20,5%), ενώ το 21% έχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Στο κομμάτι της Έρευνας & Ανάπτυξης, η εταιρεία απασχολεί πάνω από 99 επιστήμονες, αριθμός που διαρκώς αυξάνεται μέσα από τις επενδύσεις στο R & D. Παρέχοντας κίνητρα στους νέους επιστήμονες να παραμείνουν στη χώρα η DEMO συμβάλλει στην αντιστροφή του φαινομένου του brain gain, διατηρώντας ή επαναφέροντας εντός των τειχών επιστημονικό δυναμικό υψηλής κατάρτισης που τόσο ανάγκη έχει η χώρα.

Συνολικά ο κλάδος του φαρμάκου συνεισφέρει σημαντικά στην προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας. Όπως προκύπτει από τελευταία μελέτη του ΙΟΒΕ, αναφορικά με το οικονομικό αποτύπωμα των φαρμακευτικών εταιρειών στην ελληνική οικονομία, η συνολική συνεισφορά του εκτιμάται σε 5,5 δισ. ευρώ ή 3,3% του ΑΕΠ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε ένα ευρώ προστιθέμενης αξίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του φαρμάκου δημιουργούνται άλλα 2,7 ευρώ στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται σε 123.000 θέσεις εργασίας (ή 3,3% της συνολικής απασχόλησης). Δηλαδή, κάθε θέση εργασίας στον κλάδο του φαρμάκου υποστηρίζει άλλες τρεις ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης συνολικά στην οικονομία. Τέλος, η επίδραση στα φορολογικά έσοδα από τη δραστηριότητα του κλάδου φαρμάκου ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ.

Η DEMO, πάντως, δίνοντας τη δυνατότητα σε startups εταιρείες του εξωτερικού να παράξουν τις δοκιμαστικές τους παρτίδες για κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, βοηθά τη χώρα να αυξήσει τα έσοδά της στο χώρο των κλινικών δοκιμών, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την επάρκεια του εθνικού συστήματος υγείας και σε βιοομοειδή φάρμακα.