Επιχειρήσεις

Lamda: Στήριξη Λάτση με αγορά 1,36 εκατ. μετοχών – Πίστη για το Ελληνικό

  • newsroom


Η αγορά των μετοχών πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2020 και η μέση τιμή κτήσης τους ήταν 6,45 ευρώ

Ψήφο εμπιστοσύνης στο έργο και τις προοπτικές του Ελληνικού έδωσε, για άλλη μια φορά, η Consolidated Lamda Holdings, συμφερόντων της οικογένειας Λάτση, μέσω της απόκτησης επιπλέον ποσοστού στη LAMDA Development. Οπως ανακοινώθηκε, η Consolidated Lamda Holdings προσώρησε στην αγορά 1.362.164 κοινών ονομαστικών μετοχών της εισηγμένης, συνολικής αξίας 8.785.957,80 ευρώ. Πλέον, το ποσοστό του ομίλου Λάτση στη LAMDA αυξάνεται περίπου στο 43%. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «η εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η εταιρεία με την επωνυμία «Consolidated Lamda Holdings S.A.» (CLH), προέβη στις 3 Δεκεμβρίου 2020 σε αγορά 1.362.164 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή 6,45 ευρώ και συνολική αξία 8.785.957,80 ευρώ. Η CLH είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Φώτιο Αντωνάτο, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας.

Απόρρητο Απόρρητο