Επιχειρήσεις

Lavipharm: Αύξηση EBITDA κατά 28,3% το 2020

  • newsroom


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Lavipharm παρουσίασε αύξηση 12,1% και διαμορφώθηκε σε €37,6 εκατ., από €33,6 εκατ. το 2019

Ενίσχυση παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Lavipharm κατά το 2020, σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων, βελτίωση αποτελεσμάτων περιόδου και καθαρής θέσης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της Lavipharm παρουσίασε αύξηση 12,1%, προερχόμενη κυρίως από άνοδο των Πωλήσεων εντός Ελλάδος, και διαμορφώθηκε σε €37,6 εκατ. από €33,6 εκατ. το 2019, επιβαρυμένος με rebates και clawbacks ύψους €4,0 εκατ. το 2020 από €3,6 εκατ. το 2019. Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε €16,2 εκατ. από €15,9 το 2019, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε €6,8 εκατ. από €5,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή χρήση, αυξημένο κατά 28,3%.

Τα ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε €3,4 εκατ. έναντι €2,1 εκατ. το 2019, ενώ τα ενοποιημένα Κέρδη Μετά από Φόρους και Μη ελέγχουσες συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε €2,2 εκατ., έναντι €5,3 εκατ. το 2019 κυρίως λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €2,1 εκατ.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm ΑΕ, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε €20,8 εκατ., έναντι €20,2 εκατ. το 2019, επιβαρυμένος με rebates και clawbacks ύψους €0,42 εκατ. έναντι €0,37 εκατ. την περσινή περίοδο. Το Μικτό Κέρδος, επηρεασμένο ισόποσα από τις επιβαρύνσεις αυτές, διαμορφώθηκε σε €8,7 εκατ. από €9,4 εκατ. το 2019. Το EBITDA της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε σε €4,5 εκατ. από €4,6 εκατ. το 2019.

Τέλος, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε Κέρδη προ Φόρων €2,0 εκατ. και περιλαμβάνουν απομείωση συμμετοχής σε θυγατρική Εταιρεία ύψους €0,17 εκατ., έναντι κερδών €2,1 εκατ. το 2019 που περιλάμβαναν και απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες ύψους €0,3 εκατ.

Η Lavipharm, με πορεία 110 ετών, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

Διαβάστε ακόμη

Βαρύ το κλίμα στις σχέσεις Άγκυρας και Ουάσιγκτον – Νέα «κατρακύλα» για την τουρκική λίρα

Μειωμένα ενοίκια: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις covid Μαρτίου

Τέλος στο κυνήγι των μετρητών από την Εφορία