Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή συνεχίζει να βρίσκεται η MLS, με στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυση και εξυγίανση της εταιρείας.

Η εύρεση «λευκού ιππότη» αποτελεί σημείο-κλειδί για την επιβίωση της MLS που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα ρευστότητας. Η εταιρεία πέραν των περικοπών για τη μείωση του λειτουργικού της κόστους, με περιορισμό των σημείων λιανικής και του αριθμού των εργαζομένων της, έχει αιτηθεί τη μετάθεση πληρωμής των κουπονιών και των τριών ομολόγων που έχει εκδώσει, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να κερδίσει χρόνο. Σε αυτό το πλάνο, φυσικά, μένει να φανεί και εάν θα πληρωθεί το ομολογιακό δάνειο των 4 εκατ. ευρώ που λήγει σε 7 μήνες, τον Ιούλιο του 2021…

Το Business plan

Κομβική, επίσης, είναι η παρουσίαση του νέου business plan που έχει εκπονηθεί, ώστε να γίνει γνωστός ο νέος προσανατολισμός και οι προτεραιότητες της εταιρείας.

Η διοίκηση έχει αναφέρει πως το νέο business plan θα γνωστοποιηθεί στο επόμενο διάστημα. Βασικές του συνισταμένες εκτιμάται πως θα είναι ο περιορισμός της δραστηριότητας στο hardware, πεδίο με πολύ έντονο διεθνή ανταγωνισμό, η ανάπτυξη των εργασιών στο κομμάτι του software ώστε να αξιοποιηθεί η υπεραξία ετών της εταιρείας και η αναζήτηση νέων εμπορικών συνεργασιών.

Το business plan θεωρείται κομβικό και στην προσπάθεια αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή. Ο βασικός μέτοχος της MLS, Γιάννης Καματάκης, έχει αναφέρει πως βρίσκεται εδώ και καιρό σε σχετικές συζητήσεις, τονίζοντας, μάλιστα, πως είναι διατεθειμένος να διευκολύνει την είσοδό τους παραχωρώντας τους σημαντική μετοχική θέση στην εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτό, πηγές πολύ κοντά στην εταιρεία κάνουν λόγο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από fund κυπριακών και ελβετικών συμφερόντων. Όπως λένε οι ίδιες πηγές, δρομολογείται προκαταρκτικός νομικός και οικονομικός έλεγχος στην εταιρεία, με τη διαδικασία να αναλαμβάνει μεγάλη ελεγκτική εταιρεία.

Οι πληροφορίες αυτές μένει να αποδειχθεί εάν ευσταθούν, καθώς υφίστανται ακόμη σημαντικές εκκρεμότητες, με κυριότερη να αποτυπωθεί η τρέχουσα χρηματοοικονομική εικόνα της MLS.

Έπειτα από την κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ευρημάτων του θεματικού ελέγχου που πραγματοποίησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων τον περασμένο Μάιο (η ΕΛΤΕ είχε εγείρει ζητήματα στην αποτύπωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας), πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την Deloitte. Η τελική έκθεση του ελέγχου έχει παραδοθεί στην εποπτική Αρχή και ήδη έχει ξεκινήσει η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.

Η MLS έχει αναφέρει πως η ολοκλήρωση τους με βάση και τα στοιχεία του Τελικού Σχεδίου της Deloitte αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί σε 3-4 εβδομάδες για την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου και η δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά. Μένει να φανεί, πάντως, ποια θα είναι η τοποθέτηση του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας επί των συμπερασμάτων του Ειδικού Ελέγχου και πότε θα δημοσιοποιηθούν οι οικονομικές καταστάσεις.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει συγκαλέσει , σύμφωνα με υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έκτακτη ΓΣ στις 17 Δεκεμβρίου 2020, με θέματα την εκλοφή νέων μελών του ΔΣ, την εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου και την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020.

Η πρόταση του ΔΣ αφορά στην ελεγκτική εταιρεία TGS HELLAS A.E., η οποία (εάν περάσει από την ΓΣ) θα αντικαταστήσει την PKF Ευρωελεγκτική.

Διαβάστε ακόμη: 

Το πακέτο στήριξης της οικονομίας για τον Δεκέμβριο

Ανοικτά τα καταστήματα με τα χριστουγεννιάτικα – Ωράριο λειτουργίας και κανόνες

«Κλειδώνουν» Χριστούγεννα με το σκηνικό του Πάσχα