Ομόφωνα, αλλά με δύο «αστερίσκους», εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση των εταιρειών «Μαρινόπουλος» και «Σκλαβενίτης». Οι «αστερίσκοι» αφορούν την εκποίηση 22 καταστημάτων, που σήμερα ανήκουν είτε στο δίκτυο της «Μαρινόπουλος» είτε στο δίκτυο της «Σκλαβενίτης», και στην προστασία προμηθευτών που είχαν υψηλή εξάρτηση από τις δύο εταιρείες διατηρώντας γι αυτούς μία μεταβατική χρονική περίοδο τριών ετών. Άλλωστε, οι προμηθευτές της «Μαρινόπουλος» θα λάβουν μόνο το 50% των απαιτήσεών τους.

Η Επιτροπή στην απόφασή της σημειώνει ότι «τα προαναφερόμενα διορθωτικά μέτρα είναι επαρκή, κατάλληλα και αναλογικά για να διασφαλίσουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις επιμέρους σχετικές αγορές λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε αγορές εφοδιασμού (procurement) στην ελληνική επικράτεια».