Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2018 καλεί τους μετόχους η Μυτιληναίος με θέμα την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας.

Αναλυτικά όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 17ης Νοεμβρίου 2020, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα Πρώτο: Λήψη απόφασης και έγκριση για την συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας με νέες δραστηριότητες με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

Θέμα Δεύτερο: Λήψη απόφασης και έγκριση για την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού».