Τριανταεπτά (37) εν Ελλάδι φαρμακοβιομηχανίες διαχειρίστηκαν 2,1 δισ. ευρώ στην τελευταία χρήση τους πριν την πανδημία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας της New Times. Η φορολογική επιδρομή του δημοσίου εξανέμισε – μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων – μεγάλο μέρος των κερδών τους.

Αυξημένα κατά 44,7% εμφανίζονται τα συνολικά καθαρά κέρδη των 37 μεγαλύτερων βιομηχανικών και παραγωγικών επιχειρήσεων φαρμάκων κατά το 2019 σε σχέση με το 2018. Αυτό προκύπτει από τα συμπεράσματα της (εν εξελίξει καθότι η δημοσίευση των ισολογισμών δεν έχει πλήρως ολοκληρωθεί) έρευνα της New Times, στην οποία συμπεριελήφθησαν οι εταιρείες που είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό ως τις 14 Νοεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα τα συνολικά προ φόρων κέρδη τους αυξήθηκαν από 90,2 εκατ. ευρώ το 2018 σε 130,6 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη όμως αυτά σε σημαντικό βαθμό εξανεμήθηκαν εξαιτίας της φοροεπιδρομής του κράτους προς τις φαρμακοβιομηχανίες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων της αγοράς η υπερφορολόγηση των φαρμακοβιομηχανιών – μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων – φθάνει το 70% του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου, γεγονός που φρενάρει την ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Οι εν λόγω εταιρείες διαχειρίστηκαν το 2019 συνολικό τζίρο 2,1 δισ. ευρώ έναντι 1,8 δισ. ευρώ το 2018. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι ελληνικών συμφερόντων, με εγχώρια παραγωγή που επεκτείνουν και εκσυγχρονίζουν μέσω της υλοποίησης γενναίων επενδυτικών σχεδιασμών. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι την περίοδο της πανδημίας, σε αντίθεση με άλλες χώρες που εμφανίζουν μεγάλη εξάρτηση από τις εισαγωγές, στη χώρα μας δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις σε αναγκαία φάρμακα. Και αυτό γιατί η Ελλάδα έχει ισχυρή εγχώρια παραγωγική φαρμακοβιομηχανία, η οποία διαθέτει 28 υπερσύγχρονα εργοστάσια και στην οποία εργάζονται 11.000 επιστήμονες υψηλής ειδίκευσης.

Η χώρα διαθέτει το μοναδικό πλεονέκτημα να παράγει εδώ τα φάρμακά της, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε αυτά. Πάνω από 3 εκατ. ασφαλισμένοι και ασθενείς καλύπτουν σήμερα τις ανάγκες τους με φάρμακα που παράγονται εγχωρίως από ελληνικά εργοστάσια.
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να επενδύσει 650 εκατ. ευρώ την επόμενη τριετία αφού έχουν κατατεθεί 36 επενδυτικά σχέδια ύψους 80 εκατ. ευρώ από ελληνικές και ξένες εταιρείες, ως αποτέλεσμα της ορθής απόφασης για συμψηφισμό του clawback με αντισταθμιστικές επενδύσεις του κλάδου. Οι επενδύσεις αυτές έχουν μοναδική πολλαπλασιαστική αξία για την απασχόληση, τα δημόσια έσοδα και το ΑΕΠ της χώρας: εκτιμάται ότι για κάθε 1 εκατ. ευρώ που επενδύεται, η πολλαπλασιαστική επίδραση της επένδυσης στο ΑΕΠ κυμαίνεται από 86% ως 129%.

Οι επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της NEW TIMES, από τις 37 φαρμακοβιομηχανίες οι 30 εμφάνισαν κέρδη και μόνον οι 7 παρουσίασαν ζημιές.
Συγκεκριμένα, οι κερδοφόρες επιχειρήσεις αύξησαν κατά 20,9% τον συνολικό τους κύκλο εργασιών που διαμορφώθηκε στα 2 δις. ευρώ και τα συνολικά τους κέρδη κατά 46,4% που διαμορφώθηκαν στα 133,5 εκατ. ευρώ το 2019. Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις βελτίωσαν περαιτέρω την κεφαλαιουχική τους διάρθρωση αφού αύξησαν κατά 14,4% τα συνολικά ίδια κεφάλαια στα 705 εκατ. ευρώ ενώ η αύξηση των υποχρεώσεών τους ήταν κατά τι μικρότερη.

Στον κύκλο των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι: Demo, Φαρματέν, Boehringer Ingelheim και Elpen η κάθε μία από τις οποίες εμφάνισε καθαρά κέρδη πάνω από 15 εκατ. ευρώ (και ως 24,8 εκατ. ευρώ). Με μία δεύτερη «ταχύτητα» στην κούρσα της κερδοφορίας κινήθηκαν οι εταιρείες Uni-Pharma Κλέων Τσέτης, ΡΑΦΑΡΜ, Genepharm, Γερολυμάτος International, Vianex, ΦΑΜΑΡ, Pharmathen International, Lavipharm, Intermed (του ομίλου Τσέτη), ΑΝΦΑΡΜ Ελλάς, ΝΟΡΜΑ Ελλάς, Πετσιάβας και Galenica. Η κάθε μία από τις παραπάνω εταιρείες εμφάνισαν κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ.
Στην αντίπερα όχθη 7 ζημιογόνες επιχειρήσεις μείωσαν τις συνολικές τους πωλήσεις κατά 3% στα 44 εκατ. ευρώ ενώ αύξησαν τις ζημιές τους κατά 215,7% στα 2,9 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των επιχειρήσεων που βρέθηκαν στη «σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού» ήταν και οι BIOKATE, Bradex, Φοινιξ Φαρμ και Sieger Pharma.

Δείτε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα των σημαντικότερων φαρμακοβιομηχανιών, εδώ