Επιχειρήσεις

MYTILINEOS: Απόκτηση 90.000 ιδίων μετοχών

  • newsroom


Οι αποκτήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 2.12.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 90.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €11,0667 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €996.006,37.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 5.510.084 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,8561% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.

Διαβάστε ακόμη: 

Ηλεκτρονικός κατάσκοπος για τα παράνομα ΙΧ

Επανένταξη στις 100-120 δόσεις της εφορίας – Τι ορίζει η τροπολογία

ΑΒΑΞ Α.Ε: Σημαντικές μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου