Επιχειρήσεις

Νέα μέλη στο ΔΣ εξέλεξε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ

  • newsroom


Σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων - Ποιοι μετέχουν στην νέα διοίκηση

Την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων και την συγκρότησή του σε Σώμα ανακοίνωσε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Συγκεκριμένα όπως αναναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και σε συνέχεια της από 30.12.2020 ανακοίνωσής της, ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 31.12.2020, αποφάσισε την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. και εξέλεξε α) νέο Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Κωνσταντίνο Χατζηπαναγιώτη και β) νέο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου. Στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Χατζηπαναγιώτη συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η εκλογή αυτή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Παναγιώτης Δουμάνογλου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος , Μέλος Εκτελεστικό,

4. Αλέξανδρος Εξάρχου , Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Κομνηνός-Αλέξιος Κομνηνός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Ιωάννης Πεχλιβανίδης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος και

9. Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.