Επιχειρήσεις

Νίκας: Αλλάζει η κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων

  • newsroom


Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας

Τη μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Γ.Νίκας ΑΒΕΕ,  που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Φεβρουαρίου 2017, και τα οποία ανήλθαν στο συνολικό ποσό των €23.272.106,40 απόφάσισε σήμερα, Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Ειδικότερα, με βάση την παραπάνω απόφαση, το συνολικό αδιάθετο ποσό των €5.739.000, το οποίο θα διατίθετο, εντός του Β’ εξαμήνου 2019, στις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

– Στην κατηγορία “Αγορά φορτηγών διανομής” το ποσό των €425.000

– Στην κατηγορία “Αγορά και εγκατάσταση συστήματος υπέρ υψηλής παστερίωσης” το ποσό των €731.000

– Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός παραγωγικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού” το ποσό των €3.325.000

– Στην κατηγορία “Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών” το ποσό των €1.252.000

– Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακών Συστημάτων” το ποσό των €6.000

Πρόκειται να διατεθεί:

-Στην κατηγορία “Κεφάλαιο κίνησης”  το ποσό των €4.168.000

– Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων” το ποσό των €313.000 και

– Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός Παραγωγικών Εγκαταστάσεων” το ποσό των €1.258.000

 

Απόρρητο Απόρρητο