Σε 377 ανέρχεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ν.Ε.).

Σύμφωνα με την απόφαση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιου Κυριαζή που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, εγγράφηκαν επί πλέον 45 επιχειρήσεις στο Ε.Μ.Ν.Ε., μετά από την αξιολόγησή τους, ως προς την πλήρωση και των δύο βασικών κριτηρίων, ήτοι της καινοτομίας και των προοπτικών ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεών τους στην παγκόσμια αγορά.

Μετά την έκδοση και της τελευταίας, αυτής, απόφασης, ο αριθμός των επιχειρήσεων των εγγεγραμμένων στο Ε.Μ.Ν.Ε. ανέρχεται σε 377.

Η απόφαση έχει αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες του ELEVATE GREECE (www.elevategreece.gov.gr) και της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr).

Διαβάστε ακόμα

Οι τράπεζες βγαίνουν στις αγορές με ομολογιακές εκδόσεις – Ο σχεδιασμός της Eurobank

Μετακινήσεις εκτός νομού: Πώς βγαίνει η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Ε1