Την έγκριση τους στην πώληση της Κωτσόβολος παρείχαν σήμερα οι μέτοχοι του βρετανικού ομίλου λιανικής Currys που κλήθηκαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για το θέμα. Αποδεχόμενοι τα επιχειρήματα του διευθύνοντος συμβούλου Αλεξ Μπάλντοκ και της διοίκησης του Ομίλου υπέρ της συμφωνίας των 200 εκατ. ευρώ με τη ΔΕΗ, οι μέτοχοι υπερψήφισαν σε ποσοστό 99,9% επί των παρισταμένων την πρόταση πώλησης.

Συγκεκριμένα η Έκτακτη ΓΣ πραγματοποιήθηκε με απαρτία 79,77%. Συνολικά μέτοχοι που εκπροσωπούν 904.170.946 μετοχές και δικαιώματα ψήφου υπερψήφισαν την πρόταση πώλησης και μέτοχοι που έχουν υπό τον έλεγχο τους 48.460 μετοχές ψήφισαν κατά (σσ 0,1%)

Πλέον ένα ορόσημο απ’ τα συνολικά πέντε που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της συναλλαγής ώστε η Κωτσόβολος να περάσει στην “ομπρέλα” της ΔΕΗ έχει υλοποιηθεί. Σύμφωνα με την Currys η ολοκλήρωση του ντιλ μπορεί να γίνει εντός του α’ τριμήνου του 2024 ενώ με την πλευρά της ΔΕΗ, όπως έγραφε νωρίτερα το newmoney, έχει συμφωνηθεί πως το έσχατο περιθώριο για να ολοκληρωθεί το ντιλ είναι η 2α Μαϊου 2024. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να υπάρξει υπαναχώρηση.

Τα ορόσημα

Σε κάθε περίπτωση μετά τη θετική ψήφο των μετόχων της Currys απομένουν τα εξής τέσσερα στάδια:

-Η έγκριση της εξαγοράς απ’ την Κομισιόν ή την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού

-Η έγκριση απ’ τον κανονισμό ξένων επιδοτήσεων μετά από κατάθεση από τον Αγοραστή ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή αυτεπάγγελτη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

-Η συναίνεση τρίτων με τους οποίους έχει ενεργές συμφωνίες η Κωτσόβολος, και

-Η σύναψη συμφωνίας εμπορικών υπηρεσιών μεταξύ της Currys Group Limited και της Dixons South East Europe A.E.V.E. όσον αφορά την απόκτηση ορισμένων προϊόντων κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού («OEM») από την Κωτσόβολος (η «Συμφωνία Εμπορικών Υπηρεσιών»). Η συμφωνία θα είναι διάρκειας ενός έτους με δικαίωμα επέκτασης για άλλο ένα βάσει της οποία η Currys μέσω του βραχίονα που έχει στο Χονγκ Κονγκ θα βοηθάει στις συμφωνίες με προμηθευτές ενώ θα αναλάβει και τις αποστολές – παραδόσεις των εμπορευμάτων.

Τα επιχειρήματα

Κατά τη σημερινή έκτακτη ΓΣ των μετόχων η διοίκηση της Currys εστίασε σε τρία βασικά επιχείρηματα ώστε να λάβει την έγκριση των μετόχων:

-Η πώληση θα δημιουργήσει αξία για τους μετόχους.

Σύμφωνα με τη διοίκηση η πώληση γίνεται με αποτίμηση της Κωτσόβολος στα 200 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένη ώστε να συμπεριλαμβάνει και χρηματοδοτικές επισφάλειες ύψους 97 εκατ. ευρώ. Κάτι που προσδίδει μία ελκυστική αποτίμηση, που φθάνει 14 φορές τα ΕΒΙΤ των 18 εκατ. ευρώ της ετήσια χρήσης που έληξε στις 29 Απριλίου 2023. Πολλαπλασιαστής Premium δηλαδή σε σύγκριση με την αποτίμηση που διαπραγματεύονται σήμερα οι μετοχές της Carrys! Κάτι που αντανακλά την πεποίθηση του ΔΣ ότι μεγαλύτερη αξία μπορούν να λάβουν οι μέτοχοι απ’ την πώληση και όχι τη διακράτηση της ελληνικής θυγατρικής.

-Η πώληση θα ενισχύσει τον ισολογισμό της Currys και θα αυξήσει την ευελιξία για τη βελτίωση των επιστροφών προς τους μετόχους.

Η διοίκηση του Ομίλου σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά μετρητά απ’ τη συναλλαγή για να μειώσει τα συνολικά δανειακά βάρη που αντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμα ο Ομιλος. Σύμφωνα με την Currys η πώληση θα έχει ως αποτέλεσμα pro forma καθαρά μετρητά ύψους 62 εκατ. στερλινών. Οι υποθηκευμένες δομές του Ομίλου θα παραμείνοιυν ως έχουν, διασφαλίζοντας την ευελιξία για την ορθή διαχείριση των κεφαλαιακών αναγκών της Currys.

Μάλιστα «εν ευθέτω χρόνω», όπως σημειώνει η διοίκηση, η διοίκηση θα ξεκινήσει τις συζητήσεις με τους διαχειριστές του συνταξιοδοτικού Ταμείου των υπαλλήλων για τη χρηματοδότηση του Ταμείου. Σημειωτέον πως ως τις 29 Απριλίου 2023 το έλλειμμα των συνταξιοδοτικών ταμείων του Ομίλου Currys σε προ φόρων βάση ήταν 249 εκατ. στερλίνες. Ο Όμιλος έχει συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει φέτος το Ταμείο με 36 εκατ. στερλίνες, την επόμενη οικονομική χρονιά με 50 εκατ. στερλίνες και με 78 εκατ. στερλίνες την αμέσως επόμενη.

Μάλιστα η διοίκηση αφήνει να εννοηθεί πως με τη μείωση των δανειακών βαρών μέσω της πώλησης της Κωτσόβολος θα δημιουργηθεί χώρος ώστε να συζητηθεί η επιστροφή κάποιου πλεονάζοντος Κεφαλαίου στους μετόχους. Κάτι όμως που έρχεται τέταρτο στις προτεραιότητες αφού προηγούνται η μείωση δανειακών βαρών, η ενίσχυση του συνταξιοδοτικού Ταμείου και οι επενδύσεις για αποδοτικότερη λειτουργική δραστηριότητα.

-Η πώληση θα απλοποιήσει τη δομή του Ομίλου

Τα τελευταία εννέα χρόνια ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε αρκετές κινήσεις στην κατεύθυνση της απλοποίησης της δομής του και της επικέντρωσης στον πυρήνα της δραστηριότητας του που είναι το Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία και οι σκανδιναβικές χώρες. Αν και η Κωτσόβολος έχει ισχυρή ανταγωνιστική θέση στην ελληνική λιανική αγορά τεχνολογίας, υπάρχουν περιορισμένες συνέργειες με τον Όμιλο Currys. Επίσης το μέγεθος του είναι σχετικά μικρό σε σχέση με τις άλλες αγορές του Ομίλου, αναλογώντας μόλις στο 7% των εσόδων (637 εκατ. στερλίνες από τα συνολικά 9,51 δις στερλινών της προηγούμενης οικονομικής χρήσης). Οπότε η πώληση θα βοηθήσει τον Όμιλο να επικεντρωθεί στη βελτίωση της κερδοφορίας του και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης σε μεγαλύτερη κλίμακα στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας και στις σκανδιναβικές χώρες.

Ο χρηματοοικονομικός αντίκτυπος

Σημειωτέον πως κατά την προηγούμενη χρήση, που έληξε στις 29 Απριλίου, η Κωτσόβολος συνείσφερε 637 εκατ. στερλίνες (κάπου 733 εκατ. ευρώ με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία) και προσαρμοσμένα προ φόρων κέρδη 18 εκατ. στερλινών. Επίσης τα περιουσιακά του στοιχεία ήταν 430 εκατ. στερλίνες.

Όλα αυτά βέβαια, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, θα λείψουν απ’ τις οικονομικές καταστάσεις της Currys μειώνοντας και τα κέρδη ανά μετοχή στην επόμενη της πώλησης χρήση.

Ο βρετανικός όμιλος σημειώνει ότι τα Καθαρά Ταμειακά Έσοδα που προκύπτουν από την Πώληση αναμένεται να είναι £156 εκατομμύρια (€179 εκατομμύρια) κατά την ολοκλήρωση μετά από σχετικές προσαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων δαπανών συναλλαγής, του κόστους διαχωρισμού και των διεταιρικών υπολοίπων.

Ενδεικτικά, σημειώνει η διοίκηση της Currys, εάν η πώληση είχε συμβεί στις 29 Απριλίου 2023 τότε θα είχε ως αποτέλεσμα καθαρά μετρητά ύψους 62 εκατ. στερλινών (71 εκατ. ευρώ) με βάση τη χρηματοοικονομική θέση που είχε τότε ο Ομιλος.

Διαβάστε ακόμη

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% – Καλύτερoι μισθοί το 2024

«Καμπανάκι» ΕΚΤ για την έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών σε εμπορικά ακίνητα

ΕΥ: 1 στους 3 εργαζόμενους σκέφτεται να παραιτηθεί τους επόμενους 12 μήνες (πίνακες)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ