Επιχειρήσεις

«Πράσινο» για την επενδυτική ακινήτων του Ομίλου Φουρλή

  • newsroom


Την παροχή άδειας λειτουργίας εξασφάλισε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά η υπό σύσταση απέσπασε η εταιρεία «TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ» του Ομίλου Fourlis

Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την υπ΄ αριθμ. 838/28.2.2019 συνεδρίασή του,
αποφάσισε την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «TRADE ESTATES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», για την λειτουργία
της ως: α) Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2778/1999 και β) Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4209/2013.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ομίλου σκοπός είναι η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ να δραστηριοποιείται αμιγώς σε ποιοτικά ακίνητα λιανικής αγοράς και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου. Θεωρούμε ότι η εξέλιξη του κλάδου Λιανικής σε φυσική και ψηφιακή μορφή, παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για την αγορά ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ συμπεριλαμβάνονται όλα τα υφιστάμενα ιδιόκτητα ακίνητα του Ομίλου τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία
της Λιανικής Οικιακού Εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), το κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας στο Σχηματάρι, καθώς και τα επενδυτικά ακίνητα λιανικής του Ομίλου στην Ελλάδα, συνολικής αξίας 176
εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ θα αναπτυχθεί δυναμικά με την απόκτηση νέων ακινήτων και εκτός Ομίλου Fourlis, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μείγμα ακινήτων λιανικής
υψηλής ποιότητας.
TRADE ESTATES: Στην υπηρεσία της λιανικής (Serving Physical and Digital Retail)

Με την ανωτέρω κίνηση, η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αποσκοπεί σε περαιτέρω μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων της.