Δόθηκε στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Invel προς τους μετόχους της Prodea για την απόκτηση των μετοχών έναντι 7,5 ευρώ ανά μετοχή. H περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής  δημόσιας πρότασης της «INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II BV» προς τους υπόλοιπους μετόχους της Prodea Investments ορίστηκε από σήμερα Τρίτη 21 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκέμβριου.

Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας Πρότασης αφορά στην απόκτηση 33.205.755 μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 13% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

H INVEL δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α.