Τα οικονομικά της αποτελέσματα για τους πρώτους εννέα μήνες του 2021 ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Real Consulting.

Η διοίκηση της εταιρείας παραμένει αισιόδοξη επισημαίνοντας ότι «παρά τη δυσμενή κατάσταση στην ελληνική οικονομία, η εταιρεία δεν έγινε αποδέκτης της επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος στην χώρα».

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση:

Λαμβάνοντας υπόψιν την αβεβαιότητα από την οποία χαρακτηρίζεται η παγκόσμια αγορά, οποιαδήποτε εκτίμηση και πρόβλεψη αναφορικά με την επίδραση της ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας COVID19 είναι επισφαλής.
Παρά τη δυσμενή κατάσταση στην ελληνική οικονομία, η Εταιρεία δεν έγινε αποδέκτης της επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος στην χώρα, αλλά αντιθέτως κατάφερε να αυξήσει τις ταμειακές ροές της, γεγονός που οφείλεται τόσο στην αναγκαία φύση των υπηρεσιών που προσφέρει όσο και στην πελατειακή της βάση.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας, κατέγραψε αύξηση 13% το εννεάμηνο του 2021 και διαμορφώθηκε στα € 16.043 χιλ. έναντι € 14.178 χιλ. το εννεάμηνο του 2020.

Αύξηση 20% στα μεικτά κέρδη του Ομίλου

Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 5.557 χιλ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 4.620 χιλ. το εννεάμηνο του 2020 (αύξηση 20%), και τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν, αντίστοιχα, σε € 5.503 χιλ. έναντι € 4.563 χιλ. (αύξηση 21%).

Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε € 2.235 χιλ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 1.726 χιλ. το εννεάμηνο το 2020 (αύξηση 29%), ενώ της Εταιρείας ανήλθε, αντίστοιχα, σε € 2.204 χιλ. έναντι € 1.698 χιλ. (αύξηση 30%).
Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου, το εννεάμηνο του 2021, ανήλθαν σε κέρδη € 1.612 χιλ. έναντι € 1.149 χιλ. το εννεάμηνο το 2020, εμφανίζοντας αύξηση 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων αντίστοιχα για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 1.591 χιλ. για το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 1.122 χιλ. το εννεάμηνο του 2020, εμφανίζοντας αύξηση 42%.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30.09.2021 διαμορφώθηκε σε € 964 χιλ. έναντι € 265 χιλ. στις 30.06.2021, το οποίο οφείλεται στην αύξηση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, της ανοδικής πορείας των πωλήσεων καθώς και στην ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και των συναφών εξόδων για την εισαγωγή της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 30.09.2021 ανήλθαν σε € 13.827 χιλ. έναντι € 13.416 χιλ. στις 30.06.2021, ενώ τα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 13.782 χιλ. στις 30.09.2021 έναντι € 13.390 χιλ. στις 30.06.2021. Η βελτιστοποίηση αυτή οφείλεται στη πραγματοποίηση κερδοφόρων αποτελεσμάτων.

Διαβάστε ακόμα:

UBS: Γιατί η μετάλλαξη Όμικρον «βύθισε» τις αγορές – Τι συστήνει

Αγορά συναλλάγματος: Νηνεμία μετά την «καταιγίδα» Όμικρον στα νομίσματα

Moderna: Πότε θα είναι έτοιμο το νέο εμβόλιο για την μετάλλαξη Όμικρον