Επιχειρήσεις

Real Consulting: Ξεκινά η διαδικασία απορρόφησης της Real Competence Center Leros

  • newsroom


Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφούμενη εταιρείας ορίστηκε η 30ή Σεπτεμβρίου 2021

Την έναρξη διαδικασιών για τη συγχώνευσή της με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία Real Competence Center Leros, ανακοίνωσε η Real Consulting.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη, καθώς θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος μέσω της κοινής πλέον διαχείρισης της απορροφούμενης εταιρείας από τη Real Consulting και τη σκοπούμενη απλοποίηση της δομής του Ομίλου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η REAL CONSULTING Α.Ε (εφεξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 25.10.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη διαδικασιών για τη συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «REAL COMPETENCE CENTER LEROS» (εφεξής αναφερόμενη ως η «Απορροφούμενη Εταιρεία»).

H Απορροφούμενη Εταιρεία με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 152042620000 και έδρα στη θέση Λάκκι στην Λέρο Δωδεκανήσου, δραστηριοποιείται στο χώρο ανάπτυξης, επεξεργασίας, και εγκατάστασης συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού, καθώς και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. Η εν λόγω συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη καθώς θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος μέσω της κοινής πλέον διαχείρισης της Απορροφούμενης Εταιρείας από την Εταιρεία και τη σκοπούμενη απλοποίηση της δομής του Ομίλου.

Διευκρινίζεται ότι η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, του Ν.4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφούμενη Εταιρείας ορίσθηκε η 30.09.2021 ενώ για την σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφούμενης Εταιρείας ορίσθηκαν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κ. Δημήτριος Δημητρίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 22281 και κ. Κωνσταντίνος Κουτρουλός με ΑΜ ΣΟΕΛ 25701, της ελεγκτικής εταιρείας «CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.».

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων οργάνων των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και υπό την αίρεση της κατά νόμο λήψης της απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 όπως τροποποιημένος ισχύει.

Πρόθεση της Εταιρείας είναι η ολοκλήρωση της συγχώνευσης δι’ απορρόφησης εντός διμήνου. Θα ακολουθήσουν νέες ενημερώσεις προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας συγχώνευσης.

Διαβάστε ακόμη

Προϋπολογισμός: Φόρος εισοδήματος, τουρισμός και ΕΝΦΙΑ «στήριξαν» τα κρατικά έσοδα στο 9μηνο

Αραβική εισβολή στην Premier League – «Πόλεμος του Κόλπου 2» για τα 9,1 δισ. ευρώ των αγγλικών γηπέδων (pics)

Σύμφωνο Σταθερότητας: Τι προτείνει ο ESM για την αναμόρφωσή του