Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της REDS η πώληση του συνόλου των μετοχών της «Γυαλού» στην Trade Estates, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η εταιρεία με την επωνυμία «REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε την 31η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., με φυσική παρουσία των μετόχων, συμμετείχαν συνολικά 5 μέτοχοι που εκπροσωπούν 54.185.752 μετοχές επί συνόλου 57.434.884, ήτοι ποσοστό 94,34% του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση σχετικά με το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1: Έγκριση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», κυριότητας της Εταιρίας, προς την εταιρία με την επωνυμία «TRADE ESTATES REIC S.Α».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εισηγήθηκε ομόφωνα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τα κάτωθι:

Α) Την πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», κυριότητας της Εταιρίας, προς την εταιρία με την επωνυμία «TRADE ESTATES REIC S.Α» και

Β) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, που παρατίθεται κατωτέρω, ενέκρινε το υπ’ αριθμ. 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την προαναφερόμενη εισήγηση του ΔΣ, ως εξής:

Τέλος, σημειώνεται ότι για την εν θέματι συναλλαγή, συντάχθηκε Πληροφοριακό Σημείωμα, σύμφωνα με την απόφαση 25/06.12.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του ΧΑ, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

Διαβάστε ακόμη

Η Σταδίου ανακτά τη χαμένη της λάμψη – Ποιοι Έλληνες και ξένοι επένδυσαν σε ακίνητα (pics)

Εθνική Τράπεζα: Στόχοι για μείωση αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 – Η Έκθεση ESG για το 2022

Eurobank: Νέος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ο Ιάκωβος Γιαννακλής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ