Επιχειρήσεις

REVOIL: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 1 εκατ. ευρώ

  • newsroom


Το δάνειο από την τράπεζα Αττικής έχει διάρκεια 5 ετών, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

Την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 1 εκατ. για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης ανακοίνωσε η REVOIL.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η «εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 15/10/2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 1.000.000 ευρώ με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Το δάνειο έχει διάρκεια 5 ετών, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και σκοπός του είναι η κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης».

Απόρρητο Απόρρητο