Επιχειρήσεις

Σε «συμμετοχή στους αγώνες κατά της Folli» καλεί η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών

  • newsroom


«Ο μετοχικός ακτιβισμός επανεμφανίζεται δυναμικά» - Δεκτή η αίτηση κατάσχεσης

Με την σημερινή του απόφαση το Πρωτοδικείο Αθηνών ,κάνοντας δεκτή την αίτηση 56 επενδυτών –μελών της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών  για συντηρητική κατάσχεση (μη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης )των μελών Δ.Σ, των ορκωτών ελεγκτών της και της FOLLI FOLLIE  ,σηματοδότησε την δυναμική επανεμφάνιση (μετά από πολλά χρόνια) του ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ στη χώρα μας.

Πλέον ,για το διάστημα έως τις 11/01/2019 ,οπότε και θα συζητηθεί η Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων των 56 επενδυτών , απαγορεύεται η μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης , για ύψος ποσού 2,5 εκατ ευρώ , των μεγαλομετόχων της FF αλλά και των Ορκωτών ελεγκτών της.

Γίνεται επιτέλους αντιληπτός σε όλη την επιχειρηματική κοινότητα , ο κομβικός ρόλος που οφείλουν να διαδραματίζουν οι έλεγχοι των ορκωτών ελεγκτών , τουλάχιστον στις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες. Όπως επίσης γίνεται κατανοητή η ευθύνη αποζημίωσης που φέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές για την τυχόν αμέλεια τους  κατά τον έλεγχο αυτό , ευθύνη για την οποία και είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι για το δεκαπλάσιο της αμοιβής τους σε κάθε εταιρική χρήση που υπογράφουν. (Ν.4449/2017)

Η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών προχώρησε σε αυτή την ενέργεια , παράλληλα με την Ομαδική Αγωγή που κατατίθεται άμεσα, καθώς διαπίστωσε τεράστια ολιγωρία τόσο από την εταιρεία όσο και από τις εποπτεύουσες αρχές.

Ύστερα από 6 μήνες θα ήταν ευλόγως αναμενόμενο :i) να έχει τουλάχιστον καταρτιστεί ένας “αληθινός” ισολογισμός του 2017 και  ii) να έχει ετοιμαστεί και κατατεθεί ένα  ρεαλιστικό  σχέδιο αναδιοργάνωσης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 106 β .

Αντ’ αυτού, σπαταλήθηκε άφθονος χρόνος με συνεχή κατάθεση αιτήσεων προστασίας του άρθρου 106 α ( και ενώ  η νομοθεσία επιτρέπει μόνο μια φορά αυτή τη διαδικασία ) ενώ  παράλληλα διέρρευσε ότι έγιναν εν κρυπτώ κινήσεις ικανοποίησης των Τραπεζών καθώς και άλλων πιστωτών, κινήσεις που πιθανότατα θα καταπέσουν  ως δόλιες.  

Καθώς με την  απόφαση αυτή  έχει ανοίξει ο δρόμος για την διεκδίκηση της νόμιμης αποζημίωσης των μετόχων-ομολογιούχων της FF , επαναλαμβάνουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή στις Ομαδικές Αγωγές της Ένωσης, να επικοινωνήσουν άμεσα με το 210.3633104, ή να στείλουν  mail στο info@helinas.gr ή στο  infoHYPERLINK με την ένδειξη “ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ FOLLI  “
           

Απόρρητο Απόρρητο