Επιχειρήσεις

ΣΙΔΜΑ: Περιορίστηκαν οι ζημιές στο α’ τρίμηνο – Θετικό το EBITDA

  • newsroom


Παρά την γενικευμένη οικονομική αβεβαιότητα, η ΣΙΔΜΑ διατήρησε, το πρώτο τρίμηνο του 2015, τον κύκλο εργασιών της τόσο σε επίπεδο εταιρίας όσο και ομίλου. 

Παρά την γενικευμένη οικονομική αβεβαιότητα, η ΣΙΔΜΑ διατήρησε, το πρώτο τρίμηνο του 2015, τον κύκλο εργασιών της τόσο σε επίπεδο εταιρίας όσο και ομίλου. Θετική εξέλιξη μάλιστα, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014 είχαν τα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου αλλά και της εταιρίας χάρη στη συνεχιζόμενη μείωση των λειτουργικών εξόδων και στη βελτίωση των περιθωρίων μικτού κέρδους.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 23,9 εκατ. ευρώ, έναντι 24,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 31 εκατ. ευρώ όσο και την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σε επίπεδο ομίλου, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 295 χιλ. ευρώ από ζημία 12,6 χιλ. ευρώ πέρυσι, κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης εξόδων κατά 15% ή 507 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 28% ή 626 χιλ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σε επίπεδο εταιρίας, ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ανήλθε στα 14,2 εκατ. ευρώ από 14,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 21,2 εκατ. ευρώ από 21,3 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 296 χιλ. ευρώ από ζημίες 66 χιλ. ευρώ πέρυσι, κυρίως λόγω της αύξησης του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 8,8% ή από 8,5% το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 9,3% το πρώτο τρίμηνο του 2015 και της μείωσης των εξόδων κατά 17% ή 380 χιλ. ευρώ. Τα προ φόρων αποτελέσματα παρουσίασαν ζημίες ύψους 1,1 εκατ. ευρώ από 1,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι βελτίωση κατά 35%.

Με τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς η στρατηγική του ομίλου ΣΙΔΜΑ εξακολουθεί να είναι η διατήρηση της ρευστότητάς του τόσο στην εταιρία όσο και στις θυγατρικές.

Στο παραπάνω πλαίσιο ο όμιλος διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα ύψους 6,6 εκατ. ευρώ, ενώ μείωσε τον δανεισμό του κατά 2,5% ή 2,8 εκατ. ευρώ. Τα διαθέσιμα για την εταιρία είναι 4,6 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός της μειώθηκε κατά 3,4% ή 2,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με την εταιρία, το υπόλοιπο του 2015 η κατανάλωση χάλυβα αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας. Εξάλλου οι ρυθμοί ανάπτυξης που προβλέπονται για το 2015, σε συνδυασμό με τη δυσμενή εικόνα που καταγράφει ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, δεν αφήνουν ιδιαίτερες προσδοκίες για σύντομη ανάκαμψη. Στόχος της εταιρίας είναι η βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου να εξακολουθήσει για όλη την διάρκεια του έτους.