Στο 17,695% αύξησε το ποσοστό της κα Μάιντα Τζιρακιάν στην εταιρεία Σωληνουργεία Τζιρακιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναλυτικά:

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από την κα Μάιντα Τζιρακιάν, ότι την 20η Απριλίου 2016, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που η κα Μάιντα Τζιρακιάν κατέχει στην Εταιρεία, ανέρχεται σε 17,695 %, ήτοι υπερέβη το όριο του 15% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σε αύξηση του ποσοστού του στο 20,9% προχώρησε και ο Αρις Τζιρακιάν.

Η ανακοίνωση:

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τον κ. Αρι Τζιρακιάν, ότι την 20η Απριλίου 2016, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που o κ. Αρις Τζιρακιάν κατέχει στην Εταιρεία, ανέρχεται σε 20,90 %, ήτοι υπερέβη το όριο του 20% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.