Η Specisoft Α.Ε. συμμετέχει στο έργο καινοτομίας AUGMENTED CCAM – 101069717 για φυσικές και ψηφιακές υποδομές για το Horizon Europe 2021, για το οποίο συμπράττει μια σημαντική πανευρωπαϊκή ομάδα εταίρων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Ειδικότερα, η πρόταση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση, κατατέθηκε από κονσόρτιουμ ευρωπαϊκών οργανισμών στο οποίο, μεταξύ άλλων, συμμετέχει και η Specisoft ΑΕ. Στόχος του καινοτόμου έργου είναι η μελέτη προσαρμοσμένων υποδομών με φυσική και ψηφιακή επικαιροποίηση, για συστήματα και υπηρεσίες αυτοματοποιημένης κινητικότητας, σε μικτή κυκλοφορία με συμβατικά οχήματα και άλλους χρήστες του δρόμου και τρόπους μεταφοράς. Η περιγραφή και ανάπτυξη των υπηρεσιών φυσικών και ψηφιακών υποδομών για συστήματα και υπηρεσίες αυτοματοποιημένης κινητικότητας και η συμφωνημένη ταξινόμηση των επιπέδων στήριξης αυτών, δημιουργούν το περιβάλλον για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια εναρμόνιση καθώς και την ταξινόμηση της υποστηρικτικών υποδομών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το έργο αγκαλιάζει την αναγκαιότητα δημιουργίας καινοτόμων ιδεών για τη βιώσιμη οργάνωση της απαραίτητης συνδιαχείρισης, των συνεργατικών επενδύσεων και της κοινής – Ευρωπαϊκής/Παγκόσμιας – εφαρμογής της συνεργατικής, συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας. Για την επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος, έχει συγκροτηθεί μια μεγάλη διεθνής ομάδα εξειδικευμένων συνεργατικών εταίρων όπως, Πανεπιστημίων, ημικρατικών φορέων, εταιριών καινοτομίας και εργαστηρίων που θα εργαστούν σε ολόκληρο το έργο.